Eindhoven,
27
februari
2024
|
10:18
Europe/Amsterdam

Fontys GenAI community verkent en adviseert over verantwoorde toepassing van generatieve AI

ALBEDA_NEXT_ENTREPOT_BY-BRANDONBAAN_40

Fontys helpt organisaties met het inzetten van generatieve AI. Daarvoor heeft Fontys de GenAI community opgezet. Bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen kunnen een beroep doen op de GenAI community met een vraag, project of challenge rondom de toepassing van generatieve AI. 

Regionale bedrijven helpen met digitalisering en innovatie 
“We zien een enorme opgave om mensen op weg te helpen in een wereld waar generatieve AI vrij plotseling een enorme impact heeft op de manier waarop we werken, leren en opleiden. Veel bedrijven, onderwijsinstellingen en publieke organisaties zijn zoekende in wat ze hiermee kunnen, willen, en zeker ook wat ze níet willen. Fontys ziet het als een verantwoordelijkheid om de regio waarin wij actief zijn hierbij te ondersteunen. Zeker omdat het gaat om het toepassen van nieuwe technologie. Daar zijn we goed in”, aldus Anke Bardie, onderzoeksmanager van het Fontys Kenniscentrum Applied AI for Society.  

Binnen Fontys krijgen onderzoekers tijd en ruimte om vragen vanuit het werkveld op te pakken. Onderzoeker Erdinç Saçan mocht bijvoorbeeld al meer dan 80 keer bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen helpen in 2023. “Het is fijn om zo toegepast en vraaggestuurd te kunnen werken, zo maken we echt impact op maatschappelijke vragen. En we leren er zelf ook veel van”, aldus de onderzoeker. 

Generatieve AI 
AI is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Studenten, maar ook professionals, maken er steeds meer gebruik van.  Van generatieve AI in het bijzonder; een vorm van AI waarmee je teksten, afbeeldingen, audio en andere content kunt genereren. Maar het toenemende gebruik hiervan werpt ook veel vragen en uitdagingen op. 

“Sinds de introductie van met name ChatGPT eind 2022 is een enorme vraag naar kennis ontstaan over snelle ontwikkelingen rondom generatieve AI en hoe daarmee om te gaan. Om aan deze vraag tegemoet te komen, hebben we een diversiteit aan experts binnen Fontys gemobiliseerd en samengebracht in een GenAI community“, vertelt Anke. “Deze groep experts zetten we nu al actief in om scholen, publieke organisaties en mkb-bedrijven uit de regio te ondersteunen bij het omgaan met deze ontwikkelingen. Door middel van workshops en kennissessies proberen we ze bewust te maken van wat AI is, welke invloed AI heeft en hoe ze er op een verantwoorde manier gebruik van kunnen maken.” 

GenAI community  
De GenAI community was de afgelopen maanden al actief, maar op 27 februari wordt de Fontys GenAI community officieel gelanceerd voor overheden, bedrijven en kennisinstellingen met een AI-vraag. In de GenAI community komen specialisten uit verschillende vakgebieden samen (o.a.  ICT, Marketing, Ethiek, Rechten, Journalistiek, Bedrijfskunde, Gezondheidszorg en Communicatie). De GenAI community is gericht op het ontwikkelen en delen van kennis over generatieve AI en de toepassing ervan in verschillende domeinen.  

“Een diversiteit aan expertise en ervaring is dan van groot belang. We hebben daarom vanuit verschillende instituten en afdelingen binnen Fontys experts gemobiliseerd. De komende tijd willen we de community verder uitbreiden met experts buiten Fontys, zodat een actief netwerk ontstaat waarin kennis gedeeld wordt, en waarin we samen leren en nieuwe kennis en oplossingen ontwikkelen voor de maatschappij.  Alleen door samen te werken kunnen we antwoord geven op de snelle ontwikkelingen met generatieve AI” zegt Anke. 

Heb je een vraag voor de Fontys GenAI community of wil je deelnemen? Neem contact op met Anke of Erdinç via kcaiforsociety@fontys.nl.  

Foto: Erdinç Saçan was in 2023 al 80 keer namens de GenAI community op pad om organisaties te helpen met generatieve AI