07
januari
2021
|
17:19
Europe/Amsterdam

‘Fontys for Society 2025’ gepresenteerd tijdens Nieuwjaarsontmoeting

fontys 4 jan

Maandag 4 januari jl. vond de traditionele Nieuwjaarsontmoeting van Fontys plaats. Zo’n 550 mensen volgden het online event dat vanuit studio Bazelmans in Veldhoven werd ‘uitgezonden’. Onderdeel van het programma was de presentatie van het strategisch plan, waarin de koers en ambities van Fontys staan beschreven.

Met het opstellen van dit plan werd precies een jaar geleden gestart. In dialoogsessies en andere bijeenkomsten werden gesprekken gevoerd over de gewenste koers. Deze input heeft geleid tot Fontys for Society 2021-2025 waarin Fontys kiest voor een Talentgericht Fontys, een Onderzoekend Fontys en een Wendbaar Fontys. Overall wordt ingezet op de verdere transitie van een onderwijsinstelling naar een kennisgemeenschap waarbinnen studenten, docenten en het werkveld met elkaar werken aan het ontwikkelen van kennis en talent en het vorm geven aan de maatschappij van morgen. We willen met ons onderwijs en onderzoek bijdragen aan een vitale, inclusieve en duurzame samenleving. 

We vormen een actieve community, waarin mensen met elkaar verbonden zijn en in contact staan. Om dit waar te maken is het essentieel dat we de nieuwe koers kennen én ons eigen maken. Daarover willen we met elkaar het gesprek blijven voeren. Over de betekenis ervan voor ons onderwijs en onderzoek, onze collega’s en studenten, ons gedrag, onze samenwerking met elkaar en met het werkveld.

Een aantal middelen om te informeren
Uiteraard is er van het strategisch plan een brochure gemaakt met een passende eigentijdse uitstraling. Exemplaren van deze brochure zijn gedeeld met de CMR, de Raad van Toezicht, het Fontysberaad en enkele externe relaties.

Tijdens de Nieuwjaarsontmoeting werd een animatie vertoond die de essentie van Fontys for Society in het kort in beeld brengt: Wie zijn we en waar Fontys voor staat, nu en in de toekomst. 

De tekst gaat verder onder de animatie

Een andere manier om het toekomstperspectief te schetsen is uitgewerkt in Het Verhaal van Meriam (en een beetje van Fontys), een leesboekje dat bij alle medewerkers op de deurmat valt waarin studente Meriam model staat voor de mogelijkheden die studenten bij Fontys hebben om zich te ontwikkelen tijdens hun studie maar ook daarna. 

We hebben de buitenwereld op de hoogte gebracht van de essentie van de nieuwe koers van Fontys door middel van een persbericht en in een interview met het Eindhovens en Brabants Dagblad, zie download rechtsboven. Daarnaast hebben we de informatie over Fontys for Society, de animatie en producties ook gedeeld via Fontys Nieuws en onze social mediakanalen. Zie eerder bericht.

Nieuwe positionering en profilering
Zoals gezegd is de presentatie van Fontys for Society niet het einde van een proces maar het begin. Om dit te markeren nemen we afscheid van Denk Groter, dat stond voor uitdagend onderwijs en het laten groeien van onze studenten.We willen Fontys sterker positioneren rondom de unieke combinatie van persoonlijke aandacht enerzijds en inhoudelijke breedte in aanbod en kennis anderzijds. Deze unieke combinatie stelt ons in staat om impact te hebben op de samenleving en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen en kennis. Daar hoort een nieuwe krachtige boodschap bij. De verwachting is deze begin februari te introduceren.

Meer informatie
Het strategisch plan, de animatie en het Verhaal van Meriam staan op www.fontys.nl/fontysforsociety. Mocht je exemplaren van de brochure willen ontvangen stuur dan een mail naar secretariaat-Houterman@fontys.nl.

Alle informatie en middelen zijn ook in het Engels beschikbaar.