Eindhoven,
12
mei
2020
|
14:19
Europe/Amsterdam

Fontys Expertisecentrum start lectoraat Circulaire Transitie

Circulaire Transitie_iStock

Het College van Bestuur heeft groen licht gegeven voor een nieuw lectoraat Circulaire Transitie. Het lectoraat vormt een multidisciplinair team met een lector en onderzoekers uit het sociale domein, het economisch domein en het technisch domein. Het lectoraat maakt deel uit van het Fontys Expertisecentrum voor Circulaire Transities.

De lector
De lector zal eindverantwoordelijk zijn voor het genereren en doorvertalen naar de praktijk van kennis over maatschappelijk inclusieve circulaire transities. Een belangrijke taak van het lectoraat is de verbinding tussen de verschillende domeinen: technologisch, sociaal en economisch. De lector creëert en onderhoudt netwerken met andere autoriteiten op het kennisgebied en stakeholders in nationaal en internationaal verband. Een rol is bovendien weggelegd voor het verwerven van opdrachten, schrijven van publicaties, subsidieaanvragen en financiering van onderzoek op het gebied van circulaire transities. Er worden ook functies voor senior researchers op sociaal, economisch en technisch domein opengesteld. 

Onderdeel van het Expertise Centrum
Het lectoraat maakt deel uit van het Fontys Expertisecentrum voor Circulaire Transities (FECT). Dit is een samenwerkingsverband tussen Fontys Hogeschool voor Economie en Communicatie (penvoerder), Fontys Hogeschool HRM en Psychologie, Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen en Fontys Hogeschool Sociale Studies. Dit expertisecentrum heeft de ambitie om hét kenniscentrum voor de circulaire economie en energietransitie voor het MKB in Zuid-Nederland te zijn. Dat gebeurt onder meer door praktijkgericht onderzoek en het ontwikkelen van maatschappelijk inclusieve circulaire innovaties.

Kijk voor meer informatie op www.fontys.nl/FECT.  

 

Auteur: Michelle Breemans