21
februari
2024
|
15:11
Europe/Amsterdam

Fontys doneert flinke bijdrage aan Plastic Soup Foundation

English below

Plastic soup

Door het inzamelen van petflessen en blikjes heeft Fontys over 2023 een bedrag van € 3.305,70 opgehaald. Dat is een fantastisch resultaat, zeker als je bedenkt dat er € 0,10 statiegeld op een petflesje zit. Fontys heeft ervoor gekozen dit bedrag te doneren aan de Plastic Soup Foundation.

Plastic Soup Foundation is een stichting die de strijd aangaat tegen plastic en de vinger op de zere plek legt bij zowel de industrie als de overheid. Educatie is ook een belangrijke pijler, omdat kinderen de toekomst zijn. Het begrip 'plasticsoep' verwijst naar zwerfvuil, dierenleed en de gezondheid van de mens. Wereldwijd neemt de productie van plastic elk jaar toe, en we weten allemaal dat dit de natuur en het welzijn onder druk zet. Het is dus belangrijk dat de stichting haar inzet kan voortzetten. Net als Fontys streeft de Plastic Soup Foundation naar de Sustainable Development Goals. Onze bijdrage komt terecht bij een gedreven partij en zal hoogstwaarschijnlijk goed terechtkomen!

 

Auteur: Dienst Huisvesting en Facilitaire Zaken

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

By collecting PET bottles and cans, Fontys has raised an amount of €3,305.70 for the year 2023. This is an outstanding result, especially considering that there is a €0.10 deposit on a PET bottle. Fontys has chosen to donate this amount to the Plastic Soup Foundation. 

The Plastic Soup Foundation is an organization dedicated to combating plastic pollution and addressing issues within both the industry and government. Education is also a crucial pillar for them, recognizing that children are the future. The term 'plastic soup' encompasses issues such as litter, harm to animals, and threats to human health. Global plastic production increases each year, impacting nature and well-being. It is crucial for the foundation to continue its efforts. Similar to Fontys, the Plastic Soup Foundation aligns with the Sustainable Development Goals. Our contribution will be directed towards a dedicated cause and is likely to make a positive impact!