04
september
2019
|
15:25
Europe/Amsterdam

FLOS-lector Frank Crasborn: ‘Eyetracking helpt bij onderzoek naar klassenmanagement’

800_8bf78fef-6236-4439-9bef-ab913afcf9e3-1920-frankcrasborn

In de zevende aflevering van haar podcastserie Lab Leven besteedt de Universiteit van Nederland aandacht aan het eyetrackinglab. Dit is niet zomaar een lab: het lab is eigenlijk een bril en de experimenten vinden plaats in een klas met leerlingen. Hoe dat precies werkt, leggen Halszka Jarodzka en Sharisse van Driel, onderzoekers bij de Open Universiteit, en Frank Crasborn, lector van Fontys Lerarenopleiding Sittard uit in de podcast.

Het lab is een bril die registreert waar iemand naar kijkt, hoe lang hij ernaar kijkt en in welke volgorde. Zet bijvoorbeeld een leerling met zo’n eye-track-bril op achter bijvoorbeeld een computer, een boek of tekst en je ziet waar ze (niet) naar kijken. Ook voor onderzoek naar de maner waarop leraren orde houden is de eyetrack-bril interessant. Zet een leraar een eye-trackbril op en je ziet waar hij of zij wel of niet naar kijkt in de klas.

Door het oog van de meester
Voor de podcast gaat de Universiteit van Nederland op bezoek bij Fontys Lerarenopleiding Sittard. Richard Conen, opleider Engels bij Fontys Lerarenopleiding Sittard geeft les aan zijn studenten, terwijl hij een eyetrackingbril op heeft. Die registreert precies waar Richard naar kijkt tijdens zijn les en hoe lang. Hoogleraar Halszka Jarodszka van de Open Universiteit vertelt: “Welke leerling krijgt veel aandacht, welke leerling weinig of geen? Wij zijn ook geïnteresseerd in wat er in het hoofd van een leraar gebeurt. Wij willen zien wat hij ziet in de klas: wat mist hij, wanneer kijkt hij naar welke leerling enzovoort. Ervaren leraren lijken anders te kijken dan hun beginnende collega’s en leraren in opleiding.”

Onmiddellijk reageren
Fontys lector Frank Crasborn licht toe: “Een klas is heel dynamisch. Onderzoek laat zien dat ongeveer driekwart van de (re)acties van leraren in de klas door de ‘onmiddellijke situatie’ bepaald wordt. Kijkgedrag speelt daar een grote rol in. Welk leerlinggedrag je wel of niet ziet of hoort, en hoe je dat interpreteert, is mede bepalend voor wat leraren doen in de interactie met hun leerlingen. Voor de lerarenopleiding is een belangrijke vraag hoe we kennis over professioneel kijkgedrag van leraren kunnen gebruiken om klassenmanagementvaardigheden te ontwikkelen en invloed uit te oefenen op leraarsgedrag dat niet meteen heel bewust gedaan wordt in de klas, maar toch belangrijk is?”

Ook op Spotify
De podcastserie Lab Leven wordt gemaakt door de Universiteit van Nederland in samenwerking met Focus, het radioprogramma over wetenschap van NPO radio 1. De podcast is terug te vinden bij

Auteur: Ellen Langenhuijsen