23
juli
2021
|
16:39
Europe/Amsterdam

Eerste lichting nieuw opgeleide zij-instromers leraar basisonderwijs afgestudeerd

Diploma uitreiking

Het zij-instroomtraject van Fontys Hogeschool Kind en Educatie is twee jaar geleden ingrijpend veranderd. En nu is het zover, de eerste lichting nieuw opgeleide zij-instromers leraar basisonderwijs is afgestudeerd. 21 cursisten namen vorige week het diploma in ontvangst. Het zij-instroomtraject is bedoeld voor mensen buiten het onderwijs, die een carrière als leerkracht in het basisonderwijs ambiëren. Door o.a. het aantonen van hun eerder verworven competenties, kunnen zij in twee jaar het diploma voor leraar basisonderwijs halen.

Twee jaar geleden ging het onderwijs binnen het zij-instroomtraject op de schop. Het werd een maatwerktraject waarin sterk rekening gehouden wordt met eerder verworven competenties. Cursisten maken keuzes uit het lesaanbod op basis van hun leervragen, leerstijl en eerder verworven competenties. Wanneer studenten kiezen voor minder lesaanbod, krijgen ze bijvoorbeeld meer tijd voor individuele begeleiding in de vorm van expertfeedback of begeleiding door de tutor. Dit alles gaat in nauwe samenwerking met het werkveld en uiteraard de cursist zelf. In halfjaarlijkse begeleidingsgesprekken met de werkveldbegeleider, de tutor van FHKE en de cursist evalueren we de voortgang en maken we afspraken voor de invulling van de opleiding. Welk aanbod ga je bijvoorbeeld volgen en wat juist niet? Met welk onderdeel van je portfolio ga je aan de slag en wat heb je hiervoor nodig van de expertdocenten. Dit alles wordt vastgelegd in een scholingsovereenkomst.

Auteur: Karlijn Agten