02
maart
2021
|
16:52
Europe/Amsterdam

Eén loket voor het werken in onderwijs in heel Limburg

bramdewever

Middelbare scholen in Noord- en Midden-Limburg en mbo-scholen in Limburg komen samen met Fontys Hogescholen met oplossingen voor personeelstekorten, voor nu en in de toekomst. Met behulp van de twee nieuwe initiatieven 'Leraar in Limburg' en 'mbo-docent in Limburg' willen de onderwijspartners nog beter inspelen op de veranderende vraag naar personeel in de regio. 

Werken in het onderwijs is een mooie - zo niet de mooiste - baan. Toch wordt het steeds lastiger om goede docenten te vinden én te behouden. Onderwijsinstellingen moeten dus met oplossingen komen, zodat onderwijs blijft boeien. Dat is belangrijk voor de werving van toekomstige leraren en docenten én voor een duurzame inzetbaarheid van huidige leraren en docenten. 

Lerarentekort
Net als elders in het land zullen ook in Limburg de komende jaren vele docenten de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Dat betekent dat er een grote vraag naar docenten zal ontstaan. Zo zien we nu al tekorten voor docenten in de bètavakken en in de talen Nederlands en Duits. Onderwijsinstellingen in het vo en mbo hebben moeite de juiste docenten te vinden. Tegelijkertijd is het ook van belang om goede docenten vast te blijven houden. Daarom zijn de nieuwe initiatieven 'Leraar in Limburg' en 'mbo-docent in Limburg', waarbij samenwerking centraal staat, zo belangrijk.

Samen resultaten boeken
Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML), Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO), Citaverde College, Gilde Opleidingen en VISTA College (mbo) en Fontys Hogescholen willen een aantrekkelijke werkgever zijn voor de regio. Ze werken daarom intensief samen om beter in te kunnen spelen op de veranderende vraag naar personeel in onze regio. Zo verzamelen ze samen data om goed inzicht te krijgen waar de tekorten en overschotten gaan ontstaan. Daarnaast delen de onderwijsinstellingen vacatures en stemmen de werving op elkaar af. Tot slot bieden ze ruimte voor professionalisering en loopbaanontwikkeling aan medewerkers en is er ruimte om te experimenten en innoveren. Zo staan de onderwijspartners samen sterker in het terugdringen van het lerarentekort.

Leraarinlimburg.nl en mbodocentinlimburg.nl
Dinsdag 2 maart zijn de websites leraarinlimburg.nl en mbodocentinlimburg.nl gelanceerd. Op deze sites staat informatie over werken in het onderwijs en vacatures van de betreffende scholen in de regio. Ook tref je er verhalen van stagiaires, docenten en zij-instromers over hun ervaringen op de deelnemende scholen. Waarom kozen zij voor het docentschap? Welke route hebben ze genomen? En wat maakt het werken in het onderwijs voor hen zo interessant? Ben je enthousiast geworden en wil je misschien zelf aan de slag in het onderwijs? Of heb je een goed idee voor onderwijsinnovaties die helpen in de aanpak van de lerarentekorten? Neem dan eens een kijkje op de sites.

Auteur: Ellen Langenhuijsen