06
oktober
2021
|
09:11
Europe/Amsterdam

Creativiteit heeft impact, maar is die ook meetbaar?

Vier instituten van Fontys starten een uitgebreid onderzoek

2021 10 Impact creativiteit

Vertegenwoordigers van de creatieve industrie zijn specialisten in het creëren van impact. Toch is er nog veel onduidelijkheid over naar wat die impact precies is en hoe groot die is. De behoefte aan onderzoek dat leidt tot heldere en concrete antwoorden groeit. Het onderzoekstraject Creative Impact - Identification and Evaluation, waarbij vier instituten van Fontys betrokken zijn, wil daarin daarom verandering brengen. Onlangs zijn twee cases gestart.

Het gemis van musea, festivals, concertpodia en theaters was afgelopen jaar groot. Niet alleen bij de creatieve industrie zelf, maar vooral ook bij het publiek dat tijdens de manifestatie Unmute Us massaal van zich liet horen. Dat deze vormen van creativiteit impact hebben, is duidelijk. Maar hoe dan? Dat is de vraag die ten grondslag ligt aan een onderzoek dat onlangs is gestart door Fontys Academy for Creative Industrie, Fontys Economische Hogeschool Tilburg, Fontys Hogeschool Journalistiek en Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Overeenkomst tussen de opleidingen binnen de vier instituten is dat de studenten ieder binnen hun eigen context de ruimte hebben om concepten te ontwikkelen. Daarbij gaat het vrijwel zonder uitzondering om impact. Maar wat is dat? En hoe meet je impact? De behoefte aan een antwoord op die vragen groeit volgens coördinator Paul Schreuder. ‘Het is in toenemende mate belangrijk om niet alleen impact te creëren, maar ook om deze impact aan te kunnen tonen. Maar we doen daar weinig onderzoek naar. Als je impact kunt meten, evalueren en in kaart brengen, dan heb je een sterk verhaal. Onder andere richting overheden en subsidieverstrekkers.’

Geschikte methodiek
In eerste instantie richt de onderzoekslijn zich op wat voor methodieken er al zijn. Zijn die in kaart gebracht, dan volgt onderzoek naar welke het meest geschikt zijn. Ontbreekt een geschikte methodiek, dan kan deze eventueel ontwikkeld worden. In alle fasen zijn studenten van de verschillende opleidingen actief betrokken. Tijdens een eerste case onderzoeken studenten van CO IEMES (ACI) samen met die van Muziek & Educatie (FHK) wat de impact is van concerten van de Academy of Music and Performing Arts op de bezoekers. De criteria zijn vooraf benoemd. De studenten monitoren en evalueren. Het project draait twee keer tijdens het eerste semester van dit collegejaar. Bij een tweede case werken studenten van de minor Corporate Journalism (FHJ) samen met studenten van de minor Dance Industry (ACI). Bij deze case gaat het om de impact van een dance festival op de bezoekers en de geschiktheid van onderzoeksmethoden voor impactmeting. Ook wordt bij deze case onderzocht welke rol communicatie speelt bij de impact van dancefestivals op de bezoekers.

Toegevoegde waarde
Het onderzoek heeft volgens Schreuder niet alleen toegevoegde waarde voor het onderwijs, maar ook voor het werkveld. ‘Door het expliciet maken van kennis over impact van creativiteit zal de creatieve industrie (op macro en meso niveau) overtuigender kunnen communiceren over de maatschappelijke waarde van haar bijdrage aan veranderingen’, zo is in het onderzoeksplan te lezen. Ook kunnen creatieve professionals inzichten wellicht meenemen in het ontwerpproces en daardoor concepten ontwikkelen die nog meer impact hebben.

Tijdens de duur van het onderzoek werkt Schreuder graag samen met andere opleidingen. Elk aanvullend perspectief op impact en mogelijke onderzoeksmethoden is welkom. Docenten die een bijdrage willen leveren kunnen zich bij hem melden. Interesse? Stuur een mail naar p.schreuder@fontys.nl.

Auteur: Paul Geerts / Beeld: Nicholas Green - Unsplash