14
juli
2021
|
17:52
Europe/Amsterdam

Comenius Beurs van 50.000 euro voor project CO IEMES

thumbnail_image0

Afstuderen met een praktijkgericht onderzoek is niet voor alle studenten even gemakkelijk. Ze hebben te vaak het idee dat ze voorgeschreven onderzoekregels moeten volgen, waardoor het lastig is om hun onderzoek tot een goed eind te brengen. Dat is de ervaring van Arthur Kok, docent en afstudeerbegeleider bij Fontys Communicatie IEMES. Met collega’s startte hij daarom het project ‘Spelen op onbekend terrein: hoe onderzoeken weer ontdekken wordt’. Daarvoor heeft hij onlangs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een Comenius Beurs van 50.000 euro ontvangen.

Het doel van dit project is om studenten beter voor te bereiden op de onderzoeksstage door middel van gamification. En dat is geen overbodige luxe. De studenten van CO IEMES sluiten hun opleiding af met een praktijkgericht onderzoek. Met name met het onderzoekgedeelte hebben ze moeite. Ze lopen vast, voelen zich onzeker en vinden het lastig om zelf keuzes te maken, omdat ze denken dat ze zich aan allerlei regels moeten houden. Dat is belangrijk, maar onderzoek gaat ook over nieuwsgierigheid, over betekenis geven en over zelf de leiding nemen. Kok: 'Het zou mooi zijn als studenten leren om de regels van onderzoek op een vrije en speelse manier toe te passen.'

Gamification
Volgens Kok kan de opleiding door gamification een leeromgeving creëren waarin het spelkarakter van onderzoek doen vorm krijgt op een manier die past bij de studenten en die hen voorbereidt op hun afstudeeronderzoek. Omdat studenten les hebben gehad in game-design en bekend zijn met gamification worden zij in dit project medeontwikkelaar van hun eigen onderwijs. ‘Zo dragen zij zelf bij aan een uitdagende leeromgeving waarin zelfstandigheid en complexiteit gecombineerd worden.’

Maar de belangrijkste opbrengst van het project is volgens Kok dat de studenten hierdoor betere praktijkonderzoekers worden. ‘Door hen de speelsheid van onderzoek te laten (her)ontdekken, leren studenten om hun kennis en vaardigheden succesvol in te zetten, op een manier die past bij het creatieve profiel van hun opleiding.’ Voor de ontwikkeling ervan is nu 50.000 euro beschikbaar.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek en tussen beleid en onderzoek te verbeteren.

Beeld: Robert Anasch (unsplash)/Arthur Kok (portret)