Tilburg,
09
april
2021
|
17:22
Europe/Amsterdam

Carrièreswitch? Meld je aan voor de voorlichting zij-instroom eerstegraads bevoegdheid

Foto zij-instroom

Met ingang van september 2021 biedt Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) voor een aantal vakken* een zij-instroomtraject aan voor het behalen van een eerstegraads bevoegdheid. Hiermee kun je met een universitaire masteropleiding, verwant aan een schoolvak, in maximaal twee jaar tijd je bevoegdheid halen om les te geven aan de bovenbouw van het havo en vwo. Je bent ook direct bevoegd voor het tweedegraads lesgebied; onderbouw van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Op 11 mei a.s. organiseert Fontys, in samenwerking met OMO, 't Rijks en ULT, een online voorlichting via een livestream. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden.

Over het zij-instroomtraject
Het zij-instroomtraject is flexibel en ‘blended’ van opzet. Voor een deel is het scholingstraject online vormgegeven, afgewisseld met fysieke trainingsdagen en workshops. Tijdens de opleiding moet je een docentenaanstelling van minimaal 0.4 fte hebben en verzorg je acht lessen of meer in het vak waarvoor je de bevoegdheid wilt halen, in het eerstegraads, -en soms ook tweedegraads vakgebied. Er vindt nauwe afstemming plaats tussen de school en FLOT over de invulling en begeleiding tijdens je studie en werk. Afhankelijk van je studie en werkervaring duurt de opleiding maximaal twee jaar. Een intake en assessmentprocedure maken deel uit van de toelatingsprocedure.

Online voorlichtingsbijeenkomst
Wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor dit scholingstraject wordt uitgelegd in een online voorlichtingsbijeenkomst op 11 mei, met veel ruimte voor het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen.
Dus heb je een universitaire master en overweeg je een overstap naar het onderwijs? Schrijf je dan in. Deelname aan deze online voorlichtingsbijeenkomst is gratis.

Datum: 11 mei 2021
Tijd: 19.00 tot 20.00 uur

Voor extra informatie of vragen over de vakken Engels, Frans, Duits, Biologie, Geschiedenis, Aardrijskunde kun je een e-mail sturen naar Astrid Oomens, a.oomens@fontys.nl
Voor de bètavakken kun je voor een vergelijkbaar traject terecht bij de Universiteit van Eindhoven (ESoE).
Voor Nederlands, Maatschappijleer, Economie en Filosofie kun je terecht bij de Universiteit van Tilburg (ULT).

 

Auteur: Claudia Boets