Eindhoven,
21
juni
2021
|
13:21
Europe/Amsterdam

Broedplaatsen en de stad: Symposium 25 juni

Live vanuit broedplaats Electron in Breda organiseren we op vrijdag 25 juni een gevarieerde online talkshow. Hier gaan we in op de bredere betekenis van broedplaatsen voor het economische, sociale en culturele klimaat in steden.  Hoe functioneren ze? Welke waarde creëren ze? En hoe krijg je dat voor elkaar in het speelveld van makers, vastgoed en overheid?

Aan het woord komen initiatiefnemers van creatieve hubs, culturele hotspots en atelierorganisaties, conceptontwikkelaars en vertegenwoordigers vanuit de overheid. Maar ook hoor je studenten die vertellen over hun visie op de toekomst van drie Brabantse broedplaatsen en presenteren onderzoekers van Fontys Hogescholen en de Technische Universiteit Eindhoven de tussenresultaten van hun landelijke broedplaatsenonderzoek. Én er is ruimte voor videoreportages en een spetterende muzikale performance!

  Praktisch:

  210614_BedS_poster socials verkleind

  Programma in vogelvlucht

  • Rondetafelgesprek over de waarde van broedplaatsen voor makers
  • Tussenresultaten broedplaatsenmonitor: de eerste uitkomsten van de sectorfoto die momenteel wordt uitgevoerd door Fontys Hogescholen en TU/e Urban Labs
  • Optreden Mondo Leone
  • Rondetafelgesprek over de waarde van broedplaatsen voor de omgeving
  • Videopresentaties door vastgoedstudenten Fontys, studenten TU Eindhoven en studenten Fontys Academie voor Bouwkunst
  • Videoboodschappen van Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Erik Ronnes (Gedeputeerde Ruimte en Wonen, Provincie Noord-Brabant)
  • Rondetafelgesprek over de waarde van broedplaatsen voor de samenleving
  • Tussenresultaten van een serie focusgroepgesprekken over de veerkracht van broedplaatsorganisaties uitgevoerd door Fontys Hogescholen en TU/e Urban Labs

  Over de positie van broedplaatsen in de stad

  In veel steden staat de positie van broedplaatsen onder druk. De coronapandemie en de krimpende culturele begroting leiden in veel gemeenten tot het verkleinen van de budgetten voor broedplaatsen. Tegelijkertijd bloeien de broedplaatsen als nooit tevoren. Broedplaatsen spelen niet alleen belangrijke rol als katalysator van de creatieve industrie maar leveren ook een steeds grotere bijdrage aan de innovatie in andere economische sectoren. En aan de sociale vernieuwing in veel buurten en wijken. Het RAAK Bloeiende Broedplaatsen project doet daarom onderzoek naar het functioneren en de ontwikkeling van broedplaatsen in Nederland.

  Auteur: Michelle Breemans