19
maart
2018
|
10:15
Europe/Amsterdam

Brabant Robot Challenge 2018 trapt af met 40 studenten in Hall of Fame

“Hoe ziet een prototype van de robot voor ouderen eruit, die een kruising is tussen een guardian angel, een huisdier, een butler, en een boodschappenwagen?” of “Hoe kunnen we de brandveiligheid in ouderenwoningen waarborgen met behulp van een drone?” of “Moeten we investeren in robotchirurgie bij neurochirurgie?” zijn voorbeelden van opdrachten van de tweede Brabant Robot Challenge (BRC) die op 15 maart in Tilburg in de Hall of Fame van start ging. Zo’n 40 studenten van diverse opleidingen van Fontys Hogescholen, Avans Hogeschool, Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven gaan tot 6 juni in multidisciplinaire studententeams met deze en nog drie andere opdrachten aan de slag. BeagleBrabant ondersteunt deze challenge.

Robotica in de zorg: kans of bedreiging?
Mensen leven langer en blijven langer werken. Technologie verandert de arbeidsmarkt, maar is robotisering een kans of een bedreiging voor de werkgelegenheid? Hoogleraar Ton Wilthagen van Tilburg University hield een prikkelend betoog voor alle deelnemers aan de BRC, waarvan hij ook de initiatiefnemer is. Een van de vele onderzoeken die hij belichtte was dat van KPMG. “Hun onderzoek voorspelt dat zorgrobots in 2040 60% van de zorg hebben overgenomen”, aldus Wilthagen. “Maar robots kunnen ook leiden tot nieuwe banen, of werk dat veiliger of minder fysiek belastend wordt. Denk bijvoorbeeld eens aan robotjes die een verdacht pakketje onschadelijk maken.” Hij wees ook nog op een test op de site van de BBC waar je kunt zien of jouw baan gaat verdwijnen. “Als je niet ‘weggerobotiseerd’ wilt worden, dan moet je er in ieder geval voor zorgen dat je zo min mogelijk routinewerk doet.” Overigens maande hij ook tot voorzichtigheid bij de interpretatie van de verschillende voorspellingen: “De cijfers moet je echt met een korreltje zout nemen, omdat de verschillende schattingen zo enorm uiteen lopen.”

Uitdagende 'challenges' van echte opdrachtgevers in een notendop
De ruim 40 studenten die deelnemen aan de BRC zijn in groepen van gemiddeld 7 studenten verdeeld over de zes uitdagende opdrachten van de verschillende organisaties in Noord-Brabant.

Centrale 24 is gericht op mensen met een handicap die veel zorg nodig hebben. Mevrouw van Veldhoven woont zelfstandig en dat wil zij graag zo houden. Zij wil actief blijven en zich veilig voelen. Hoe kan robotisering helpen om de waarden vast te houden, zodat ze kan blijven wonen in haar huis?

De Provincie zet zich in voor de versterking van de Sociale Veerkracht van Brabanders. Robotisering heeft invloed op de arbeidsmarkt. Hoe kun je mensen daar op voorbereiden? Welke modellen zou de provincie kunnen gebruiken?

De coöperatie Neurochirurgie Brabant met hoofdlocatie in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg overweegt te investeren in robotchirurgie. Maar de kosten daarvan zijn hoog en de winst voor de gezondheidszorg onduidelijk. Welk advies geeft het studententeam de coöperatie? Waarbij ook de Leidraad Nieuwe Interventies in de Klinische Praktijk meegewogen wordt.

Vivent is een zorgorganisatie in de regio Den Bosch, die zowel intramurale als extramurale zorg verleent, dus verzorging in verpleeghuizen en thuis. Welke robotica kunnen de ervaren hoge werkdruk bij medewerkers in de verpleeghuizen verlagen, en hoe kan daarbij het werkplezier en de aandacht voor de cliënten behouden blijven?

Het aantal ouderen dat bij een brand betrokken is, neemt toe. Bij brand hebben ouderen en hulpbehoevenden problemen om een brandend snel en veilig te verlaten. Kan een drone de veiligheid van zelfstandig wonende ouderen kunnen vergroten als er brand uitbreekt? Waar moet die dan aan voldoen? BlueJay is een studententeam van de TU/e dat een drone heeft gemaakt en voor deze challenge de opdrachtgever is samen met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Van Neynsel is een zorgorganisatie in Den Bosch. Belangrijk is het welbevinden van de cliënten, maar de zorgprofessionals leveren veel fysieke arbeid. Hoe kan een robot of andere technologie medewerkers meer ontlasten en zo zorgen voor een fitte organisatie?

Masterclasses van lectoren en professoren
Deze tweede BRC is een leergang waarbij studenten vraagstukken van een bedrijf of instelling rondom robotica in de zorgsector proberen op te lossen, en met een innovatief product of advies komen. Lectoren en hoogleraren verzorgen lezingen en tutoren uit de vier deelnemende kennisinstellingen begeleiden de studententeams. Op 6 juni zullen de studententeams hun resultaten pitchen tijdens de vakbeurs Vision, Robotics & Motion in de Koningshof in Veldhoven. Een van de vele activiteiten in de Dutch Technology Week.