06
mei
2019
|
17:50
Europe/Amsterdam

Betere zorg begint met een goed gesprek

Nieuwe e-learning 'Samen beslissen' voor en door zorgverleners

shutterstock_256322215

Als je met een gebroken been in het ziekenhuis belandt, is uitgebreid overleg over de mogelijkheden van behandeling minder relevant. Er valt niet veel te kiezen. Ja, de kleur gips misschien. Maar als je bijvoorbeeld borstkanker hebt, ligt dat anders. Kies je voor een borstsparende operatie of juist niet? En als je een borstreconstructie wilt, wat is dan voor jou de beste keuze? Dat vraagt van zorgverleners een andere manier van communiceren met een patiënt; de patiënt zo veel mogelijk betrekken bij ingrijpende beslissingen.

Tegenwoordig kun je niet meer om ‘gedeelde besluitvorming’ heen. Dit wordt ook wel ‘shared decision making’ genoemd. Veel patiënten willen graag meedenken of meebeslissen als het gaat om hun hun gezondheid of aandoening, maar weten niet goed hoe zij dit kunnen doen. Ook door zorgverleners wordt ‘samen beslissen’ nog onvoldoende toegepast. Hoe kun je dat leren?

Trots op bijdrage e-learning module 
Binnen een van de projecten van het Citrienfonds heeft docent-onderzoeker Esther Bloemen van Fontys Paramedische Hogeschool met verschillende studenten het Academisch Medisch Centrum (AMC) ondersteund in de validatie van twee e-learnings: een voor zorgverleners en een voor patiënten. Deze e-learnings geven uitleg over wat gedeelde besluitvorming is, waarom het belangrijk is en hoe het kan worden uitgevoerd in het gesprek tussen zorgverlener en patiënt. Ze zijn geschikt voor vrijwel alle situaties en aandoeningen, bijvoorbeeld om patiënten voor te bereiden op het spreekkamergesprek, of voor onderwijs, nascholing en training van zorgverleners. Onlangs is de definitieve versie van de e-learning voor zorgverleners over samen beslissen, inclusief videofragmenten van elke stap gepubliceerd. Wat levert deze e-learning je op? Meer kennis over samen beslissen, herkennen wanneer samen beslissen nodig is, kennen van de onderwerpen voor een goed beslissingsgesprek en de handvatten om zo'n gesprek met je patiënten te voeren. De versie voor patiënten wordt voor de zomer verwacht. 

Het Citrienfonds: de zorg toegankelijk en betaalbaar houden
De toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg is een belangrijke maatschappelijke uitdaging. Om deze uitdaging aan te pakken heeft de minister van VWS in 2014 het Citrienfonds opgericht. De universitair medische centra (umc's) vervullen hier een voortrekkersrol. Zij hebben de mensen, de kennis, de infrastructuur en de mogelijkheden om goede ideeën te vertalen in concrete innovaties. Echter, dit doen zij niet alleen. Samen met hun netwerk van andere zorgaanbieders en partijen in de zorg werken ze aan oplossingen voor deze zorgvraagstukken. De kwaliteit van zorg verbeteren en tegelijk toegankelijk en betaalbaar houden met als ambitie: de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek. 

Fontys Academie op Skillstown
Fontys Paramedische Hogeschool heeft net als een aantal andere Fontys instituten voor haar studenten en medewerkers een abonnement op Skillstown. Honderden cursussen, e-learnings en webinars voor je persoonlijke ontwikkeling. Leren en bijblijven op een moment dat het jou uitkomt. Voor medewerkers (gratis) en studenten (slechts (€24,95 per jaar, onbeperkt toegang). En je kunt voor sommige cursussen ook certificaten behalen. Ook de e-learning Samen beslissen heeft nu een plekje gekregen op dit platform. Maar deze e-learning is ook gratis te zien op verschillende websites van patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, zorginstellingen en huisartsen.

 

Auteur: Margreet Vossen