08
december
2023
|
15:31
Europe/Amsterdam

Beter omgaan met je energie, dankzij energiemanagement

5 springende jongeren

Ik heb de energie niet om die opdracht te doen.’ ‘Het lukt me niet om geconcentreerd langer dan een half uur een online meeting te volgen.’ ‘Ik weet niet waar ik de fut vandaan moet halen…. In de cursus ‘energiemanagement’ leren studenten én Fontys-medewerkers hoe ze beter om kunnen gaan met hun energie. Twee studenten vertellen over hun ervaringen.

Twee jaar geleden is het Welzijnslab van Fontys opgericht om studenten handvatten te geven om hun welzijn te verbeteren. Een van de initiatieven die binnen het Welzijnslab is ontwikkeld, is de cursus Energiemanagement. Waarom dit aanbod? Via coaches uit de instituten werd het signaal gegeven dat studenten soms worstelen met hun energie wat zijn weerslag heeft op motivatie.

Vanuit het Welzijnslab is contact gezocht met energie expert Chantalle Weemaes van het bedrijf Topstate. Vanaf januari 2023 biedt Topstate de online training Energiemanagement aan, waarin in vier sessies heel praktisch ingegaan wordt op het verbeteren van je energie.

Gedraag je als een Tesla
Inmiddels hebben zo’n 75 studenten en medewerkers de digitale sessies bijgewoond en de fysieke eindbijeenkomst. Tijdens de trainingen leren de deelnemers meer over hoe ze hun energie kunnen managen. Op basis van een energietest die je invult ga je aan de slag. Met mooie metaforen ga je ervaren wat positief en negatief effect heeft op je energie. Zo leer je dat je je als een Tesla mag gedragen, je moet bijtanken vóór je hele tank leeg is.

Pomodoro en koud douche
Student Sportkunde Sander Houben (27) volgde de cursus ook. ‘Ik ben mezelf wel tegengekomen’, vertelt hij. ‘Ik was niet assertief genoeg en zei niet vaak genoeg ‘nee’. Ik zat tegen overspannenheid aan. Zo merkte ik dat ik een kort lontje had en bepaalde informatie niet meer opnam.’ Die cursus kwam dus op het juiste moment. ‘Ik was net op de weg terug. Het was voor mij een goede reminder om op de ingeslagen weg door te gaan.’ Wat hij heeft geleerd? ‘Bijvoorbeeld hoe je werkt met de Pomodoro-techniek. Je werkt dan 25 minuten, waarna je vijf minuten pauze neemt. Daarmee vergroot je je concentratie. Ik heb daar veel aan gehad bij het schrijven van mijn scriptie.’ Ook doucht Sander voortaan koud. ‘Daardoor krijg je ook minder stress.’

Naar de wolken kijken
Ook Sportkunde-student Loridana Suij volgde de cursus. Dat deed ze niet alleen voor zichzelf, ze kan die kennis straks ook inzetten als ze als leefstijlcoach aan de slag gaat. ‘Ik vond het super interessant’, vertelt ze. ‘Ik dacht dat even je socials doornemen een pauzemomentje was, maar dat vreet juist energie. Ik herken nu beter wanneer ik rust moet pakken en weet ook hoe ik dat kan doen. Door mijn zintuigen in te zetten, kun je tot rust komen. Door bijvoorbeeld te kijken naar de wolken en bomen. Of door gewoon even knuffelen met mijn kat.’ Voor haarzelf is er dus iets veranderd na de cursus. ‘Ik leef nu veel bewuster.’ Tijdens haar stage bij een leefstijlcentrum zet ze de tips die ze heeft gekregen ook in. ‘Ik heb veel technieken geleerd die anderen weer verder kunnen helpen.’

Zelf meedoen
Op 15 januari 2024 gaat de cursus ‘energiemanagement' weer van start, met een kick-off op 18 december (+ invullen van de gratis energiescan). Meer informatie hierover staat op Fontys helpt / Fontys helps. Daar kun je je ook aanmelden. Nog een klein persoonlijk zetje nodig om te starten? Mail Bianca Peersman

Geplaatst door: Nancy van Amstel