Skip to main content
Venlo,
15
juni
2016
|
12:05
Europe/Amsterdam

Beter een goede buur dan een verre vriend

buren.jpg

In samenwerking met de gemeente Venlo organiseerde Fontys Crossing Borders van op 10 juni jl. een openbaar hoorcollege met het motto ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’, voor bestuurders, raadsleden en ambtenaren aan de Nederlandse kant van de regio en studenten van Fontys. Met ruim zestig toehoorders vanuit de regionale overheid, de HAS, de Radboud Universiteit en Fontys was het college zeer goed bezocht.

Samen sterker
Na een introductie en het voorstellen van de internationale en euregionale campus Fontys Venlo door lector Mariska van der Giessen, ging burgemeester Antoine Scholten verder in op het thema door voorbeelden uit zijn dagelijks werk met het publiek te delen. De conclusie was dat samenwerking met Duitsland op regionaal niveau zeker mogelijk en ook nodig is. Het besef van ‘samen zijn wij sterk(er)’ heeft ook voor de positie ten opzichte van andere regio’s in Nederland een duidelijke meerwaarde.

Verschillen positief inzetten
In aansluiting daarop gaf Janet Anthonissen, docente interculturele communicatie bij Fontys, haar visie op de misverstanden die in de communicatie tussen Duitse en Nederlandse onderhandelingen kunnen ontstaan. De misverstanden zijn veelal terug te brengen op de algemene cultuur en omgangsvormen. Janet schetste hierbij de clichés in het extreme maar benadrukte ook, dat juist de verschillen tussen de twee landen – die in het globale perspectief relatief klein zijn – ook positief kunnen worden ingezet, alleen moet je de verschillen in gedrag en communicatie van elkaar kennen en zo begrip voor elkaar opbouwen.

Verschil in bestuurslagen
Na een korte pauze, legde Armin Möller van de Euregio Rhijn-Maas-Noord op een luchtige en toch zeer informatieve manier uit hoe het er in Duitsland in de politieke besluitvormingsprocessen aan toe gaat. Hierbij kwamen de geografische-politieke structuren, het politieke stelsel en de verschillende politieke titels en benamingen aan de orde. Armin probeerde waar mogelijk steeds de Nederlandse tegenhanger te noemen en hierbij viel op, dat o.a. door de federale constructie van Duitsland de bestuurslagen tussen beide buurlanden zeer van elkaar verschillen. Het Nederlandse publiek kreeg door dit deel van het openbaar college ook goede indruk over de besluitvorming tussen Länder en Bund en hoe en op welk bestuursniveau welke besluiten worden genomen.

Na afloop van het officiële deel en de dankwoorden voor de gastvrijheid op de campus door burgermeester Scholten aan de organisatie en de gastsprekers, werd het gezelschap voor een Nederlandse borrel uitgenodigd, waarna iedereen aan zijn of haar 'wohlverdienten Feierabend' kon beginnen.

Om haar doelstelling te bereiken, organiseert het lectoraat Lectoraat International Business and Management in Euregional Perspective van Fontys International Business School, regelmatig een activiteit onder de naam Fontys Crossing Borders, en besteedt hierbij aandacht aan verschillende thema’s. Zo vond op 14 april jl. een succesvolle bijeenkomst plaats met als thema ‘vluchtelingendialoog’.

Auteur: Monique van Laar