Tilburg,
09
februari
2021
|
10:12
Europe/Amsterdam

Artistic Connective Practises

Nieuw lectoraat voor Fontys Hogeschool voor de Kunsten

2021-02-09_09-58-59

Nadat de lectoraten ‘Arts in Society II’ en ‘Stedelijke Strategieën’ van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) min of meer tegelijkertijd eindigden, ontstond de vraag hoe verder te gaan. FHK is op weg naar meer interdisciplinariteit, het aantal masters is naar zes gegroeid en de samenwerking tussen de opleidingen krijgt steeds meer vorm. Hierom is de keuze gemaakt de twee lectoraten samen te voegen en verder te gaan met een lectoraat. Een stevig lectoraat ten behoeve van alle opleidingen van FHK dat ondersteunend is aan onze strategie. De thematiek vloeide bijna automatisch voort uit de strategische koers van FHK: ‘Interdisciplinary learning strategies’.

Vooronderzoek Research explorer
Om onderzoek meer te verbinden met het onderwijs is een research explorer uitgenodigd het thema in samenwerking met medewerkers en studenten te onderzoeken. Cynthia Hathaway heeft deze opdracht op een bijzondere wijze vormgegeven. Non-conformistisch, soms bijna activistisch, maar altijd vertrekkend vanuit de artistieke praktijk en vanuit een maatschappelijke betrokkenheid. In twee jaar tijd heeft zij een diverse gemeenschap binnen FHK ontworpen en het onderwerp veelzijdig onderzocht (zie uitgave DISCO).

Artistic Connective Practices
Dit inhoudelijk, praktijkgeleid vooronderzoek, in combinatie met de opgedane ervaring vanuit de meer klassiek-discursieve voorgaande lectoraten heeft geleid tot een aanpassing van de thematiek. ‘Interdisciplinary learning strategies’ werd ‘Artistic Connective Practices’. Een transitie die aansluit bij de verbrede visie op interdisciplinariteit gevoed vanuit de kunstenaars en hun artistieke connectieve praktijken enerzijds, alsook de kritische (meta-)reflectie over die praktijken anderzijds. Waar de notie interdiscipline in FHK voornamelijk bij intern gerichte collaboratie wordt ingezet, wordt met de transitie naar artistieke connectieve praktijken ook de deur naar buiten meer opengezet.

Why
In die zin bereidt de transitie ook de weg naar de grote ‘WHY’ voor: waarom en hoe zouden artistieke praktijken kunnen en willen bijdragen aan de sociaal maatschappelijke transformatie richting een duurzame en veerkrachtige samenleving? Een vraagstuk dat sinds de start van het virus COVID-19 alleen maar aan urgentie gewonnen heeft en dat de artistieke praktijken ingrijpend beïnvloedt.
Juist door te vertrekken vanuit het artistieke, benadrukt het lectoraat dat het artistieke perspectief, een kunstenaars-mindset, de kracht van kunst - als tegenwicht tegen het courante economische en politieke perspectief op basis waarvan beleid gemaakt wordt - pas echt impactvol is in connectieve praktijken.
Op deze manier meent het lectoraat te kunnen bijdragen aan de culturele dimensie van duurzame, inclusieve samenleving.

Het College van Bestuur is akkoord gegaan met de lectoraatsaanvraag en FHK start nu met de werving van de lector en de kenniskring.

Lees hier de volledige lectoraatsaanvraag.

 

Gepubliceerd door Marielle Hulshoff, Fontys Hogeschool voor de Kunsten