11
mei
2021
|
15:47
Europe/Amsterdam

ACI-docent Brigit Kolen: online lesgeven vraagt om transparantie

Coronacrisis zorgt ongewild voor doorbraak van blended learning

20210423_111343

En ineens was het er, haar boek over online lesgeven. Nog geen half jaar na de eerste lockdown, alsof ACI-docent Brigit Kolen het al klaar had liggen. Of was het een coronaproject? Nee. Al sinds 2014 heeft blended learning haar aandacht. De ervaring die ze afgelopen jaren heeft opgedaan, bundelde ze in de uitgave Impact op afstand. Met succes. 

Flipping the classroom. ACI-docent copywriting en academische vaardigheden Brigit Kolen kwam er zeven jaar geleden voor het eerst mee in aanraking. Studenten die voorbereid in de les verschijnen en daar dan aan de slag gaan, dat leek haar wel wat. Dus draaide Kolen mee in een pilotproject. Ze nam kennisclips op, ze schreef een publicatie over haar ervaringen en werd prompt uitgenodigd om haar verhaal te doen tijdens de conferentie Edulearn in Spanje. Maar de pilot kreeg wegens tijdgebrek geen vervolg en de aandacht voor blended learning verdween enigszins naar de achtergrond. Maar niet bij Kolen, die vanaf 2019 besloot haar ervaringen te delen op LinkedIn. Maart 2020 nam de aandacht voor online onderwijs en blended learning explosief toe, want ineens zaten docenten en studenten noodgedwongen achter hun laptop. Het bleek een gamechanger. ‘Veel hogescholen en universiteiten besloten al snel dat ze ook 'na het virus’ niet meer terug wilden naar hoe het was', schrijft Kolen in het voorwoord van Impact op afstand. ‘Onderwijs zal voortaan in elk geval online plaatsvinden. Dat vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden.’

Impact op afstand
Uitgeverij Coutinho was voor Kolen geen onbekende. Daar gaf ze twee jaar geleden Tekstzinnig uit, een boek over schrijfvaardigheid dat ze samen met Ank van Heur schreef. De uitgeverij benaderde haar opnieuw, ditmaal met de vraag om haar kennis over blended learning op de site te delen. Uiteindelijk belandde die in Impact op afstand, dat najaar 2020 verscheen. Het bevat vooral veel tips en werkvormen, die docenten in het hbo kunnen toepassen. Opvallend is het hoofdstuk over generatie Z, waarin Kolen dieper ingaat op de behoeftes van de huidige studenten. ‘Ze weten heel goed wat ze willen', aldus de auteur. ‘Ze hebben behoefte aan transparantie, aan eerlijkheid. Ze zijn op zoek naar connectie, maar vinden die niet op social media.’ Daar ligt volgens haar een taak voor docenten, al hoeven die zeker niet altijd naar de pijpen van de studenten te dansen. Misschien kijken die liever naar een video dan dat ze een tekst lezen, maar dat bekent niet dat al het lesmateriaal visueel moet worden aangeboden. ‘Een multimediale aanpak is aan te bevelen, zodat de student zelf kan bepalen welke informatie wanneer wordt verwerkt', zo is in het boek te lezen. 

Door de coronacrisis heeft online lesgeven een vlucht genomen, evenals de aandacht voor blended learning. ‘Ik hoop dat dit blijft', zegt Kolen. Daar heeft het alle schijn van. Inmiddels is regelmatig door andere opleidingen benaderd om haar kennis te delen, uitnodigingen waar ze graag op in gaat. Maar wat zijn nou de lessen van het afgelopen jaar? ‘Het besef is toegenomen dat we niet moeten denken vanuit het traditionele blokkenrooster', aldus Kolen. ‘We weten ook dat het moeilijk is om studenten online bij de les te houden. Vraag daarom regelmatig om signalen, om ze er op die manier bij te betrekken. Tijdens fysieke bijeenkomsten zou het accent volgens haar op verdieping moeten liggen. ‘De community factor moet zeker niet uit het oog verloren worden. Dat wat na de les gebeurt, is minstens net zo belangrijk als wat in de les gebeurt.  

Impact op afstand is verschenen bij uitgeverij Coutinho

Auteur: Paul Geerts