Sprint naar content

HBO-ICT versnelde bachelor voor VWO'ers

De bacheloropleiding HBO-ICT biedt ook een versneld 3-jarig (of 3,5-jarig) traject aan voor ambitieuze VWO’ers met wiskunde B. Je wordt opgeleid tot software engineer.

De versnelde bacheloropleiding is niet alleen praktijkgericht, maar bereidt όόk voor op een academische voortzetting. Na voltooiing van de bachelor kun je rechtstreeks de praktijk in όf ervoor kiezen om, zonder extra toelatingseisen, één van onderstaande drie masterstudies te gaan volgen:

 • Computer Science and Engineering (TU/e)
 • Data Science and Entrepreneurship (JADS)

Universitaire masterstudies stellen hoge eisen aan de Engelse taalvaardigheid. Mede daarom is het lesmateriaal ten behoeve van de academische voorbereiding in het Engels. De lesstof heeft een meer theoretische invalshoek en kent een geleidelijke verhoging van tempo en abstractie in de loop van de semesters.

De opleiding HBO-ICT is voornemens met meerdere masteropleidingen afspraken te maken over directe doorstroom. In de toekomst zal dit ook mogelijk worden voor andere HBO-ICT- afstudeerrichtingen.

Deze versnelde bachelor HBO-ICT wordt alleen aangeboden vanaf lesplaats Eindhoven.

Waarom interessant voor VWO-ers?

De TU/e kent de laatste jaren een vergrote instroom aan studenten en hanteert een decentrale selectie met een maximale instroom van 250. Ons versnelde traject is interessant voor alle VWO'ers; ook diegenen die mogelijk niet bij de TU/e kunnen instromen. De HBO-ICT bacheloropleiding is een praktijkgerichte beroepsopleiding. De TU/e bacheloropleiding is wetenschappelijk/theoretisch georiënteerd, waarbij de beroepsbekwaamheid minder aan bod komt. Menig VWO'er verkiest de praktische insteek boven de wetenschappelijk-theoretische insteek.

Sfeerafbeelding Fontys

Meer informatie?

Voor vragen kun je een mail sturen aan de programma-manager via email.

Sfeerafbeelding Fontys

3 of 3,5 jaar?

De versnelde bacheloropleiding HBO-ICT duurt 3 jaar, mits de student bij de start voldoet aan een pre-assessment. Wanneer niet aan het pre-assesment wordt voldaan, duurt de opleiding 3,5 jaar.

Instroom september of februari

Wil je instromen per februari 2023, zorg dan dat je jezelf uiterlijk 15 november 2022 hebt aangemeld. Het pre-assessment vindt op een nader te bepalen datum plaats. Meld je je na 15 november 2022 aan, dan heb je geen garantie op deelname aan het pre-assessment.

Wil je instromen per september 2023, zorg dan dat je jezelf uiterlijk 15 mei 2023 hebt aangemeld. Informatie over het pre-assessment wordt hier medio mei gepubliceerd. Meld je je na 15 mei 2023, dan heb je geen garantie op deelname aan het pre-assessment.

Pre-assessment

Ter voorbereiding op het pre-assessment wordt een online cursus aangeboden met een geschatte studiebelasting van 160 uur. De online cursus heeft het karakter van zelfstudie. Heb je als VWO'er het keuzevak Informatica in je vakkenpakket, dan heb je waarschijnlijk het overgrote deel van de leerdoelen inmiddels gerealiseerd. Als dat zo is, kun je je concentreren op de resterende leerdoelen van de online cursus en de betreffende modules doorlopen.

Aanmelden?

Lees eerst de informatie over onze leervormen en kies daarna de optie die jouw voorkeur heeft!

meer informatie over leervormen
Sfeerafbeelding Fontys

Course-based

Een voorspelbare leerweg

 • Al jouw leeractiviteiten vinden plaats in de vorm van taken zoals je die later in de praktijk tegenkomt.
 • Je weet vooraf wat je gaat leren en hoe je leeractiviteiten er uit zien.
 • In jouw rooster vind je een overzicht van jouw lessen en projecten.
 • Theorie pas je toe in praktijkopdrachten.

 • Vanaf de start van de opleiding in het Engels
 • Nederlandse en internationale studenten
 • Lesplaats: alleen Eindhoven

Aanmelden
voor de leervorm Course-based

Kies de optie:
HBO-ICT Course based - Software Engineering (Eindhoven)

via onze Engelstalige website

Sfeerafbeelding Fontys

Demand-based

Een flexibele leerweg

 • Je werkt met praktijkvraagstukken.
 • Je zoekt zelf naar kennis en vaardigheden, nodig om de vraag/het probleem op te lossen.
 • Je krijgt keuze uit bestaande leeractiviteiten en- materialen, maar je mag ook een voorstel doen om het op je eigen manier aan te pakken.
 • Workshops / instructie worden zoveel mogelijk aangeboden - op jouw vraag - op het moment dat dit voor het project of voor jou relevant is en staan daarom nog niet altijd vooraf ingepland.


 • Alleen tijdens de propedeuse Nederlands
 • Nederlandse studenten
 • Lesplaats: Eindhoven en Tilburg

Aanmelden
voor de leervorm Demand-based

Kies de optie:
HBO-ICT Demand-Based

via deze website pagina Meer weten? Aanmelden