Sprint naar content

Anders denken, anders doen; zorgvernieuwing in en met de praktijk

Startmoment(en)
September, February
Locatie
Eindhoven
ECTs
30
Duur
20 weken
Contacturen
15-20 uur per week

  • Inhoud minor Anders denken anders doen
  • Wat ga je doen?
  • Voor wie bestemd?
  • Wat leer ik in deze minor?
  • Toetsing
  • Praktische info
  • Inschrijven
  • Minor voorlichtingen
  • Minorregeling
  • Contact

Ben jij iemand die het leuk vindt om met een frisse blik naar echte uitdagingen te kijken? Die het leuk vindt om met studenten van verschillende opleidingen aan een innovatieve oplossing te werken? Eén die er echt toe doet? En die ook laten werken in een organisatie?

Pak dan je kans om in deze minor met een team van studenten uit verschillende opleidingen én professionals uit én in een echte zorgorganisatie aan de slag te gaan. Met een vraagstuk van die organisatie. Je gaat tijdens deze minor ook echt deel uitmaken van die organisatie.

Goede ideeën zijn er genoeg in de zorg. Toch belanden veel van die innovaties in een la. Hoe komt dat? En wat is er nodig om er wel draagvlak voor te krijgen? Het is essentieel dat hier mensen naar kijken met verschillende expertises en perspectieven. Samen dus, niet alleen als student, maar juist ook met professionals uit een organisatie en andere belanghebbenden. Dat is wat deze minor jou biedt. Je probeert boven tafel te krijgen wat de belemmeringen zijn voor bijvoorbeeld medewerkers, bewoners of patiënten of misschien het management, en hoe die je die kunt wegnemen. Samen met studenten uit opleidingen als economie, rechten, ict, techniek, verpleegkunde, toegepaste psychologie, hrm en paramedische zorg. Op die manier zorgen voor echte impact.

Wat maakt deze minor uniek?

• Twee dagen per week op locatie in een zorgorganisatie
• Werken in leerteam van 3 à 5 studenten, multidisciplinair
• Echt vraagstuk oplossen en laten werken in en voor die organisatie
• Eigen coach per leerteam
• Drie pijlers:
– Jouw persoonlijke ontwikkeling
– Het teamproces
– Design Thinking & Systems Thinking

Deze minor volg je grotendeels buiten de schoolgebouwen van Fontys in Eindhoven! Je gaat met je medestudenten het werkveld in! Dit kan een lid zijn van de Coöperatie Slimmer Leven of een andere organisatie in de Brainportregio in en om Eindhoven. Twee dagen per week ben je bezig zijn in deze organisatie in een team van medestudenten en professionals uit die organisatie. Je loopt er rond, leert de organisatie kennen en praat met mensen die er werken of (tijdelijk) wonen.

Tijdens de minor bekijk je zorginnovaties in het algemeen en de uitdaging van jouw organisatie in het bijzonder vanuit verschillende perspectieven. Daarom maak je kennis met onderwerpen als human-centered design, marketing, zorgtechnologie, ict, wetgeving, financiering en veranderkunde. Er is ook ruimte voor andere onderwerpen, afhankelijk van de wensen en behoeften van de verschillende teams. Natuurlijk is er ook aandacht en ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling en die van je team.

Kortom:

• je werkt niet in opdracht van

• je levert geen advies of rapport op

• je werkt aan wat van waarde is met mensen die die waarde gaan ervaren

• 2 dagen per week op locatie aan co-creatie in de praktijk

Ben jij nieuwsgierig en ondernemend? Ben je geïnteresseerd in verschillende perspectieven en mogelijkheden om ideeën die al bewezen en toepasbaar zijn, op te schalen binnen een organisatie? Wil jij jezelf voorbereiden op het kunnen werken in een steeds complexere en veranderende wereld, zodat je in nieuwe situaties impact kunt creëren? Dan is deze minor écht iets voor jou!

klik hier om te lezen hoe deze minor voor jouw opleiding van toegevoegde waarde kan zijn
Sfeerafbeelding Fontys

Je “trekt” in 20 weken vijf sprints: 1. Take off (2 weken), 2. Explore (4 weken), 3 Define (4 weken), 4. Develop (4 weken) en 5. Realisatie (6 weken). Met je team ga je in de eerste fase in sprints de organisatie leren kennen en begrijpen, hun vraagstuk en belanghebbenden in kaart brengen en mogelijke oplossingen bedenken. Misschien zijn er al oplossingen bedacht door de organisatie. Deze zijn in een la beland, of niet verder dan één afdeling gekomen. Je krijgt vakken als ontwerpgericht denken, (participatief) onderzoek doen, stakeholderinzicht, organisatiekunde, maar ook aspecten als implementatiekunde en wetgeving komen aan de orde.

In de tweede fase ga je aan de slag om je oplossingen te testen, deze te concretiseren en te realiseren op de werkvloer. Hierbij ga je de kennis van storytelling, marketing, verandermanagement, implementatieprocessen en ontwerpgericht denken inzetten.

Dus wat leer je in deze minor?

• werken met en in het werkveld en met studenten uit verschillende opleidingen

• werken aan praktijkvraagstukken uit de zorg die nu van belang zijn

• nieuwe en vooral verschillende perspectieven op innovaties in de zorg

• kennis en ervaring over hoe je een innovatie of nieuwe toepassing kunt borgen in een organisatie samen met alle relevante belanghebbenden

• versterken van je professionele en persoonlijke ontwikkeling en netwerk

Tijdens de minor werk je aan het inhoud geven en behalen van een aantal leeruitkomsten.

Gedurende de minor verzamel je bewijsstukken waarmee je kan aantonen dat je je ontwikkelt op deze leeruitkomsten. Deze bewijsstukken zijn producten en activiteiten die je gedurende de minor ontwikkelt en/ of uitvoert. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: een presentatie, prototype, design document of ontwerpsessies.

Deze bewijsstukken verzamel je in een portfolio. Halverwege de minor is er een groeigesprek (intermediate beoordeling) om je voortgang te bespreken. In week 20 van de minor vindt er een portfolio presentatie en beoordeling plaats (high stake).

Ingangseisen

Je moet je propedeuse getuigschrift hebben behaald van een hbo-opleiding. Dus deze minor is voor tweedejaars, derdejaars of vierdejaars van een opleiding.


Voertaal

Nederlands


Weekritme

Minimaal twee dagdelen ben je aanwezig op een van de locaties van de organisatie waar het project draait (in de regio Eindhoven). De lessen zullen op een van de Fontyslocaties in Eindhoven plaatsvinden. Deze lesdagen zullen in ieder geval op maandag en vrijdag zijn, waarbij elke lesdag begint met een gezamenlijke dagstart en een gezamenlijke afsluiting. Op vrijdag zullen teams hun kennis en ervaring met de andere teams delen. Waar mogelijk zal ook regelmatig een alcoholvrije vrimibo deel uitmaken van het programma om het netwerken te versterken.


Bijbaan op locatie?

Om je een goed beeld te geven van de verschillende arbeidsmogelijkheden in de deelnemende organisaties is het de ambitie van deze minor om voor alle minorstudenten een passende bijbaan of snuffelstage van gemiddeld 4 uur in de week te vinden. Op die manier leer je tijdens de minor een zorgorganisatie echt van binnen kennen en kun je jouw cv versterken. Dit is geen verplichting, maar een kans die afhankelijk is van jouw wensen en de mogelijkheden bij de deelnemende organisaties.


Samenwerking met andere minoren

Fontys Hogeschool kent binnen het thema gezondheid een aantal verbredende minoren die voor studenten van alle bacheloropleidingen van alle hogescholen toegankelijk zijn. Het gaat hierbij om de volgende minoren:

Kenmerkend voor deze minoren is dat ze zich binnen echte praktijkopdrachten richten op het verbeteren van (paramedische) zorg en welzijn. Daarbij worden ontwerpmethodieken als uitgangspunt genomen. Iedere minor heeft zijn specifieke aandachts- en zwaartepunten.

Het basisprogramma is voor de minoren gelijk en wordt in gezamenlijkheid doorlopen. De keuze van de minor geeft aan welke specifieke aandachts- en zwaartepunten in een project extra uitgediept worden. Hier werk je samen met de studenten binnen je eigen minor.

De minor Anders Denken, Anders Doen wordt elk semester aangeboden.
Binnen de minor is er een maximum aantal studenten die kunnen deelnemen. Zorg er dus voor dat je jouw keuze op tijd maakt!

De aanmeldperiode voor de start in het 2e semester (februari 2023) eindigt 15 december aanstaande!

Vanaf de eerste week van februari 2023 kun je je aanmelden voor de starten van de minor in september 2023. De inschrijfperiode hiervoor sluit uiterlijk op 1 juli 2023.

Heb jij al nagedacht over je minorkeuze? Wil je jezelf verder in je vak verdiepen, of juist iets totaal anders doen? Je minorkeuze kan best lastig zijn. Het belangrijkste is dat je iets kiest dat écht bij jou past. Zo kun je jezelf onderscheiden van anderen en je studie nog persoonlijker maken. Maar hoe kies je dan? En waaruit kun je kiezen?  

(Online) minor voorlichtingsweek
Om je te helpen met je keuze organiseren we een (online) minor voorlichtingsweek in november. Tijdens deze voorlichtingen kom je meer te weten over de inhoud van de minoren en kun je eventuele vragen stellen. Vanaf oktober kan je je hier inschrijven voor de voorlichtingsweek.  

De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Paramedische Hogeschool.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over deze minor kun je contact opnemen met Deborah Pelders via minorandersdenkenandersdoen@fontys.nl. Heb je een administratieve vraag, dan kun je je e-mail richten aan paramedisch@fontys.nl.

Anders Denken, Anders Doen in beeld

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Sfeerafbeelding Fontys

Regio Eindhoven

De locatie van deze minor is op locatie van twee of meer zorgorganisaties in de regio Eindhoven.

Volg je minor bij Fontys Paramedische Hogeschool

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Contactpersoon Deborah Pelders

Stuur een mail