Sprint naar content

Leraar Godsdienst (deeltijd)

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Utrecht

Kom kennismaken

 • Open dagen
 • Meeloopdagen
 • En meer...

Ben jij geïnteresseerd in jongeren en hun zingeving? Wil je met leerlingen in gesprek over geloof en rituelen in de samenleving? Je verdiepen in filosofie? Laten zien dat religies bestaan uit mensen die op zoek zijn naar antwoorden? Dan is de Lerarenopleiding Godsdienst deeltijd in Utrecht zeker iets voor jou.

Over de opleiding

Bij de Lerarenopleiding Godsdienst Levensbeschouwing leer je dat de context van religie voor ieder mens verschillend is. Van daaruit leer je begrijpen hoe anderen in het leven staan. Jongeren hebben verschillende levensvisies. Jij wilt ze met elkaar in gesprek brengen. Je wilt anderen helpen, maar bent zelf ook op zoek naar kennis. Je doet uitgebreide kennis op over religies, sociale wetenschappen, filosofie en godsdienstpedagogiek. Hierdoor ben je goed voorbereid op jouw toekomst als leraar in de klas.

Waarom de opleiding Leraar Godsdienst?

 • Persoonlijke aandacht
 • Betrokken en bevlogen docenten
 • Leren uit de praktijk: elk jaar stage en trainingen
 • Een open sfeer en een diverse studentenpopulatie
 • Een goed bereikbare (OV) locatie in het centrum van Utrecht
 

Wat ga je leren?

Tijdens de Lerarenopleiding Godsdienst levensbeschouwing leer je alle aspecten die samenhangen met religies en geloven. Er is dan ook een grote diversiteit aan vakken, zoals theologie, religiewetenschappen, filosofie, psychologie en geschiedenis. De stages - die elk jaar intensiever worden zijn de context waarin je beroepsproducten maakt. Daarnaast krijg je stagebegeleiding om jou startklaar maken voor de arbeidsmarkt.

 • Vakinhoudelijk: Je krijgt een stevige kennisbasis in o.a. theologie, filosofie en religiewetenschappen
 • Vakdidactisch: Je leert hoe je met verschillende werkvormen lessen kunt ontwerpen die aansluiten op je doelgroep
 • Pedagogisch: Je leert leerlingen begeleiden bij (levens)vragen
 

"Het is mooi dat er veel gesprekken onderling plaatsvinden, waardoor je ook weer groeit in je eigen levensbeschouwing. Je kunt aftasten bij de ander.”

Diana van Cooten, student
 

Hoe ziet je week eruit?

Lesdagen

Je hebt gedurende vier jaar elke week les op dinsdag van 13.30 - 20.30 uur.
Tijdens het eerste jaar komt daar, om een stevige basis te leggen, om de week een vrijdag bij van 13.30 - 18.30 uur.

Intakegesprek

Het intakegesprek volgt op je inschrijving. Tijdens dit gesprek maken we een inschatting van de hoeveelheid uren zelfstudie die je nodig hebt. Dit hangt van veel factoren af, waaronder de al beschikbare kennis en competenties.

 
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Eén vak niet in jouw pakket? 
Heb je een havo- of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog te worden toegelaten bij de opleiding van jouw keuze door het behalen van een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding?  
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.   

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Al een hbo- of wo-opleiding gedaan?
Heb je al eerder een hbo- of wo-opleiding gedaan? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een onderzoek naar Eerder Verworven Competenties (EVC). Lees hier meer over het EVC-onderzoek en het aanvragen van vrijstellingen.

Eenjarige kopopleiding
Studenten die al een bacheloropleiding Theologie of religiewetenschappen hbo of wo hebben afgerond kunnen in aanmerking komen voor de eenjarige kopopleiding Leraar Godsdienst Levensbeschouwing.

 

Placeholder for Fontys video
Tijdens de opleiding is er o.a. aandacht voor zingeving en filosofie. Je ontwikkelt jouw visie op onderwijs. Wat is eigenlijk goed onderwijs?”
Marieke Maes, docent

 

Opbouw

Opbouw jaar 1

Je houdt je in je eerste jaar bezig met:

 • 9 uur les per week
 • Zelfstudie
 • Korte stage

Praktijk

De 'praktische leerlijn' in je propedeusejaar is ‘Kennismaken met de praktijk: Docent religie levensbeschouwing'. Je loopt een korte stage, werkt aan allerlei vaardigheden en maakt een eerste beroepsproduct.

De praktische leerlijn loopt door je studie heen en is als volgt opgebouwd:

 • Propedeuse, jaar 1, begin je met ‘Kennismaken met de praktijk’;
 • Hoofdfase, jaar 2 en 3, ga je verder met ‘Oefenen in de praktijk’;
 • Afstudeerfase, jaar 4, dan ga je zelfstandig ‘Werken in de praktijk’.

Theorie

De 'theoretische leerlijn' start met een inleiding op alle vakgebieden van je studie Leraar Godsdienst Levensbeschouwing.

Dat zijn de vakgebieden:

 • Religiewetenschappen
 • Geschiedenis van het christendom
 • Filosofie
 • Bijbelwetenschappen
 • Sociale wetenschappen
 • Spiritualiteit

Opbouw jaar 2

Je houdt je in je tweede jaar bezig met:

 • 6 uur les per week
 • 3 uur stage per week
 • Zelfstudie

Praktijk van het lesgeven

Tijdens ‘Oefenen in de praktijk’ ga je dieper in op de praktijk van het lesgeven.
Je maakt verschillende beroepsproducten zoals analyse van de lesmethode, lesopname en toetsen.

Theorie

In het tweede jaar ga je dieper in op de lesstof met vakken als:

 • Jodendom en Islam
 • Filosofische ethiek
 • Godsdienstsociologie en -psychologie
 • Oude Testament

Opbouw jaar 3

Je houdt je in je derde jaar bezig met:

 • 6 uur les per week
 • 3 uur stage per week
 • Zelfstudie

Oefenen in de praktijk

Vanaf de start van jaar 3 ga je door met ‘Oefenen in de praktijk’. Tijdens stagebegeleiding bespreek je casuistiek uit je stage met je medestudenten en docent.

Theorie en Oosterse religies

Daarnaast ga je aan de slag met Oosterse religies.

De theoretische leerlijn omvat vakken als:

 • Hermeneutiek
 • Theologische godsleer en christologie
 • Het beroepsproduct voor Geschiedenis van het christendom

Vrije ruimte minor

In de laatste periode van dit derde jaar is er de vrije ruimte (minor) van 15 studiepunten. Je kunt je vrije ruimte invullen bij Fontys Hogescholen, bij een andere hogeschool in Nederland of in het buitenland. Door deze minor kun je je eigen accenten geven aan je studie. Je kunt specialiseren op een bepaald onderdeel van je vak of juist breder kijken.

Opbouw jaar 4

Je houdt je in je vierde jaar bezig met:

 • 5 uur les per week
 • 7 uur stage per week
 • Zelfstudie

Voorbereiding toekomstige beroep

In jaar 4 bereid je voor op het zelfstandig uitoefenen van je toekomstige beroep.
Tijdens ‘Werken in de praktijk’ ga je tijdens je stage onder andere aan de slag met het schrijven van een vakvisie, het ontwerpen en uitvoeren van een lessenserie.

Beroepsproduct

Daarnaast maak je een beroepsproduct over leerlingbegeleiding. Je laat zien dat je alle kennis uit je studie kunt integreren in deze beroepsproducten.

Daarnaast maak je nog drie beroepsproducten voor de studieonderdelen:

 • Bijbelwetenschap
 • Systematische theologie
 • Filosofie

Assessment

Je rondt je studie af door middel van een assessment voor ‘Werken in de praktijk’.
Hierin toon je aan dat je startbekwaam bent.

 
 

Werk/stage

Elk studiejaar loop je stage. Tegelijkertijd krijg je vanuit de opleiding begeleiding, zodat je werkervaringen uit de stage kunt inbrengen en deze kunt bespreken. Je bent vrij om een stageplaats te zoeken in de buurt van je eigen woonplaats, natuurlijk dient deze wel aan onze voorwaarden te voldoen. Deze praktijkleerlijn begint in de propedeuse met een oriënterende stage: ongeveer 30 uur op de stageplek. In de hoofdfase ga je kijken of je geschikt bent als docent. De stage en bijbehorende begeleiding en beroepsproducten omvatten 30 studiepunten. In het vierde jaar loop je het gehele jaar stage terwijl je ondertussen werkt aan een aantal beroepsproducten. De nadruk ligt hierbij op het aantonen van de eindkwalificaties. Met de opleiding Leraar Godsdienst Levensbeschouwing kies je voor een beroep midden in de samenleving. Je werkt vaak in een context met diverse levensbeschouwingen.

Je kunt bijvoorbeeld gaan werken als:

 • Docent in het voortgezet onderwijs
 • Docent in het mbo
 • Ontwikkelaar van lesmethodes
 • Educatieve functies in de kunst- en cultuursector

 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Student Bianca van Raaij “Het is best balanceren, maar het valt me niet tegen.”

Deeltijdopleiding Leraar Godsdienst: combinatie werk en privé

 

Agenda

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Meer weten over de opleiding Leraar Godsdienst Utrecht

Wil je graag een gesprek met iemand van de deeltijdopleiding Leraar Godsdienst? Dat kan.

Neem contact op met ons bureau via theologielevensbeschouwing@fontys.nl of via 08850-73000

Wil je weten hoeveel collegegeld je dient te betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Lees meer over subsidieregelingen:

 • Leven Lang Leren Krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas ingeschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Lees meer over je collegegeld.