Sprint naar content
 

Leeratelier Gemeenschapsgericht Leiderschap

Gemeenschappen en de sociale basis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gemeenschappen, of dit nu een buurt, een vereniging of het dorpsbelang is, maken deel uit van het leven en de leefomgeving van inwoners. Onderzoek laat zien dat deel uit maken van gemeenschappen essentieel is voor het welzijn van mensen. Krachtige gemeenschappen zijn inclusief, gebaseerd op vertrouwen, zorgen voor verbondenheid én krijgen zaken voor elkaar op het gebied van groen, energie, veiligheid, ontmoeting, vrijetijdsbesteding, et cetera.

Maar gemeenschapskracht kun en moet je niet organiseren, niet sturen en vooral ook niet in de weg zitten. Het vraagt dan ook om andere, nieuwe opstelling en handelen van bestuurders, beleidsmakers, managers en ambtenaren van overheden en maatschappelijke organisaties. Immers, wanneer zij gemeenschapskracht prioriteren en faciliteren, wordt het voor bewoners en uitvoerders veel haalbaarder om van onderop te bouwen. Deze andere opstelling en manier van handelen kunnen we samenvatten onder de titel gemeenschapsgericht leiderschap. Het klinkt simpel, maar is in de praktijk zeker niet eenvoudig. Want het betekent ook oude patronen, gewoonten en manieren van organiseren en sturen loslaten.

Doel en inhoud leeratelier

Het leeratelier is gericht op het ontwikkelen en versterken van gemeenschapsgericht leiderschap. Het is bedoeld voor bestuurders, ambtenaren, beleidsmedewerkers, managers van overheden en maatschappelijke organisaties werkzaam in het sociaal domein. Gezamenlijk wordt er geleerd door een combinatie van wetenschappelijke kennis, inbreng van gastsprekers, reflectie op eigen praktijkvragen en casuïstiek en het zelf experimenteren met (elementen) van gemeenschapsgericht leiderschap in het werk.

Programma

De eerste bijeenkomst is op 22 april 2024 van 15:00-17:00 uur. Gevolgd door 5 bijeenkomsten van circa 2 uur in juni, september en november 2024, januari en maart 2025.
De tijdsinvestering bedraagt 20 uur voor deelname aan de bijeenkomsten en 20 uur voor opdrachten en casussen in het eigen werk.

Locatie

De eerste bijeenkomst vindt plaats op de Fontys campus Rachelsmolen in Eindhoven. Deelnemers wordt gevraagd om in overleg en afhankelijk van ingebrachte casuïstiek en praktijkvragen, hun locatie beschikbaar te stellen in de regio Eindhoven.

Aanmelden

Meedoen of meer informatie? Stuur een mail aan het lectoraat Sociale Veerkracht t.a.v. Rolinka Plug-Haak: fss-lectoraat@fontys.nl Aanmelden is noodzakelijk voor 13 april aanstaande.

 

Info van cursus/ post-hbo opleiding

Datum en tijd
maandag 22 april 2024 - 18 maart 2025
Adres
Rachelsmolen 1, Eindhoven
Gebouw
Campus Rachelsmolen (R13)

Locatie

Rachelsmolen 1, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Rachelsmolen 1, Eindhoven