Sprint naar content
 

Eco-sociaal werk: urgentie voor een andere manier van kijken

De ecologische crisis waar we ons in bevinden kan worden beschouwd als een ‘crisisvermenigvuldiger’ die diepgewortelde ongelijkheden op sociaal, economisch, politiek en gezondheidsniveau blootlegt en versterkt. Het is een spiegel van menselijk handelen die laat zien wie er wel en niet gezien en erkend worden. Wie invloed heeft en wie niet. Wie de lasten dragen van doorgeschoten consumptie en wie niet. Het roept onverbiddelijk de vraag op hoe we naar de wereld willen kijken en wat dat betekent voor samenleven als we streven naar een leefbare aarde. Wat betekent dat voor de opdracht en verantwoordelijkheid van het sociaal werk?

Alternatief paradigma

In deze lezing reflecteert Jeanet de Jong op het eco-sociaal werk als alternatief paradigma voor het sociaal werk. Een paradigma waarin de mens niet centraal staat maar gezien wordt als onderdeel van het grotere ecosysteem. Zij zal ingaan op de verbinding tussen de ecologische crisis en sociaal werk, de urgentie voor een andere manier van kijken, en aanknopingspunten voor verandering de revue laten passeren.

Spreker

Jeanet de Jong werkt als beleidsadviseur bij de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Met ervaring in verschillende contexten als sociaal werker, als docent Social Work en als onderzoeker bij verschillende lectoraten rondom leefbaarheid en veiligheid, heeft zij een brede blik op het sociaal werk.

De BPSW is de beroepsvereniging van en voor alle professionals in sociaal werk. Zij bevorderen de kwaliteit van sociaal werk als professie en van sociaal werkers als beroepsbeoefenaren. En behartigen de belangen voor het beroep.

Locatie

Dit Society College vindt plaats op de Fontys campus Rachelsmolen in Eindhoven. Deelnemers ontvangen bericht over de exacte locatie.

Sfeerafbeelding Fontys

 

Lezing

Datum en tijd
dinsdag 23 april 2024
15.30 - 17.00 uur
Adres
Rachelsmolen 1, Eindhoven
Gebouw
Campus Rachelsmolen (R13)

Locatie

Rachelsmolen 1, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Rachelsmolen 1, Eindhoven