Sprint naar content
 

De meervoudige natuur van actieonderzoek

Met de opmars van burgerparticipatie in sociaalwetenschappelijk onderzoek worden actieonderzoekers steeds vaker geconfronteerd met de vraag hoe zij hun rol als onderzoeker willen, kunnen en moeten invullen.

Actieonderzoek, net als andere vormen van participatief onderzoek, heeft een duidelijk streven naar emancipatie, en democratisering staat centraal in de wetenschappelijke literatuur over deze aanpak. Het realiseren van de emancipatoire doelen van actieonderzoek is echter niet eenvoudig. En in de praktijk ervaren onderzoekers heel wat uitdagingen, vooral omdat participatieprojecten vaak van bovenaf worden geïnitieerd door overheden en grote instituties met een status-quo-gerichte agenda.

Promotieonderzoek

In zijn eigen onderzoek heeft Dries Dingenen ook soortgelijke spanningen ervaren. Enerzijds was het onderzoeksproces opengesteld voor actoren en sociale groepen die normaal worden buitengesloten, wat leidde tot bewustwordingsprocessen gericht op verandering. Anderzijds bleek het veranderen van de onderzochte praktijk erg moeilijk en ontdekte hij dat participatie soms zelfs de status-quo versterkt. Door deze onderzoekservaringen te analyseren wordt het duidelijk dat actieonderzoek plaatsvindt in een complex veld waarin participatie op verschillende manieren kan worden begrepen, wat een grote invloed op het ‘veld aan mogelijkheden’ van actieonderzoekers heeft.

Spreker

Dries Dingenen is onderzoeker en docent sociologie aan de Hogeschool PXL in Hasselt. Aan de hand van zijn proefschrift over de ‘meervoudige natuur van actieonderzoek’ zal hij ingaan op de spanningsvelden die onderzoekers ervaren bij het uitvoeren van actieonderzoek. Vanuit een focus op de complexe relatie tussen macht en participatie wordt het dominante beeld van actieonderzoek als een democratiserende onderzoekspraktijk uitgedaagd.

Locatie

Dit Society College vindt plaats op de Fontys campus Rachelsmolen in Eindhoven. Deelnemers ontvangen bericht over de exacte locatie.

Sfeerafbeelding Fontys

 

Lezing

Datum en tijd
dinsdag 27 februari 2024
15.30 - 17.00 uur
Adres
Rachelsmolen 1, Eindhoven
Gebouw
Campus Rachelsmolen (R13)

Locatie

Rachelsmolen 1, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Rachelsmolen 1, Eindhoven