Sprint naar content

Inkoopbeleid

Inkoopbeleid

In haar beleid is Fontys onderhevig aan de wettelijke regels van de Aanbestedingswet 2012. Zie hiervoor ook de inkoopprocedure.

Inkoopvoorwaarden

Op alle inkopen van Fontys zijn onverkort de algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Deze zijn tevens beschikbaar in het Engels en in het Duits.

Afwijken van de inkoopvoorwaarden is alleen toegestaan na voorafgaandelijke toestemming van het Inkoopcentrum of Juridische Zaken.

Beroeps- en integriteitscode

Fontys verwacht van iedereen die bij Fontys betrokken is dat deze zich integer opstelt, zowel bij interne als externe contacten, waaronder inkoop. Hiertoe hanteert zij een integriteitscode.