Hugo van der Poel

Directeur Mulier instituut

Inbreng

Ik heb dertig jaar gewerkt bij de Universiteit van Tilburg, op het laatst als opleidingsdirecteur Vrijetijdwetenschappen, gecombineerd met een lectoraat Vrijetijd- en Sportmanagement bij NHTV Breda. Binnen het brede terrein van vrije tijd concentreerde ik me op sport en recreatie. Ik zat toen onder meer in de Adviesraad van de ALO in Tilburg en ben een van de medeoprichters geweest van het Mulier Instituut. Dat is in 2002 gestart als Stichting om het sociaalwetenschappelijke sportonderzoek van een aantal universiteiten te bundelen en door te ontwikkelen.

In 2012 ben ik overgestapt van de universiteit naar het Mulier Instituut, waarvan ik nu directeur-bestuurder ben. Een van de onderzoekslijnen van het Mulier instituut is onderzoek op het terrein van school, bewegingsonderwijs, sport en gezonde leefstijl.

Gegeven deze achtergrond is mijn inbreng in de Raad van Advies vooral kennis van het sportonderzoek en het sportbeleid in Nederland.

Toekomstperspectief en effect inzet samenwerking Raad van Advies en Fontys Sport en Bewegen

In Den Haag wordt veel gesproken over de verplichting van scholen om tenminste drie uur bewegingsonderwijs aan te bieden en dat te laten doen door vakleerkrachten. In de discussie om deze ambities wettelijk te verankeren speelt onderzoek een grote rol. Naarmate de overtuiging dat (goed leren) bewegen goed is voor de motorische, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen meer en meer gestaafd wordt door uitkomsten van onderzoek, worden de argumenten om dit te doen sterker.

De ALO's spelen een belangrijke rol in dit onderzoek. Daarnaast zijn ze cruciaal in het meer evidence based laten werken van vakleerkrachten, door de uitkomsten van dat onderzoek in te bouwen in hun opleidingsprogramma’s.

Wat hebben we binnen 5 jaar met elkaar bereikt?

Onderzoekers van het Mulier Instituut zijn gast- of deeltijddocent bij Fontys Sport en Bewegen, en beide instellingen werken samen in onderzoeksprojecten zoals het onderzoek naar de lokale implementatie en opbrengsten van buurtsportcoaches. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we deze samenwerking de komende jaren verder gaan uitbreiden en verdiepen.

'Goed leren bewegen vergt goed onderzoek naar leren bewegen'