Slimmer Leven 2020

Als samenleving staan we op een punt dat het huidige zorgsysteem niet langer betaalbaar gaat zijn. De vraag naar kwalitatieve, efficiënte, bemensbare en betaalbare zorg groeit om deze reden. Ook wordt het belang van preventie en vitaliteit steeds meer erkend. De technologische innovaties bestaan en hebben zich reeds bewezen. Opschaling en grootschalige implementatie van deze innovaties is nodig om het zorgstelsel betaalbaar te houden. Coöperatie Slimmer Leven, opgericht in 2012, vormt één van de tien zorginnovatieregio’s in Nederland. Dit zorginnovatienetwerk, bestaand uit 60 leden, werkt samen aan maatschappelijke en economische uitdagingen rondom gezondheid en vitaliteit.
Sfeerafbeelding Fontys

Noortje Habes vertelt: “De samenwerking met PITCH heeft een gezamenlijk doel: het huidige systeem rondom gezondheid en vitaliteit toekomstbestendig maken. Coöperatie Slimmer Leven maakt zich sterk voor het implementeren en ontwikkelen van (technologische) innovaties die slim inspelen op de actuele uitdagingen en veranderingen in onze maatschappij. Dit betekent dat er nieuwe kansen moeten worden benut, zoals nieuwe samenwerkingsvormen met andere partijen en regio’s.

Noortje Habes vervolgt: “Coöperatie Slimmer Leven is constant op zoek naar innovatieve samenwerkingsvormen. PITCH van Fontys Paramedisch is een uiterst geschikte partner bij grootschalige innovatieve verkennings- en uitvoeringsprojecten, door de frisse mindset van studenten en de vaardigheid en kennis van docent-onderzoekers. Op deze manier kan Coöperatie Slimmer Leven haar kennisnetwerk versterken, komen de studenten in aanraking met innovatie en ervaren ze wat er echt speelt in de zorgsector.

Meer over slimmer leven 2020