Voorkomen van uitdagend gedrag

De zelfdeterminatietheorie

De zelfdeterminatietheorie (ZDT) vormt het kader van deze leeromgeving. De ZDT is de meest gebruikte motivatietheorie. Deze theorie is ontwikkeld door de Amerikaanse psychologen Ryan en Deci en is in Nederland onder andere uitgebreid beschreven door Stevens. Als leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn, vinden zij het leuk en interessant om iets te leren en zullen zij dus positief gedrag laten zien. Voor intrinsieke motivatie moeten de drie psychologische basisbehoeften vervuld zijn: autonomie, competentie en sociale verbondenheid. Pas als alle drie de basisbehoeften vervuld zijn, zijn leerlingen intrinsiek gemotiveerd om te leren. Als leerkracht heb je hier veel invloed op door autonomie-ondersteuning, het bieden van structuur en te zorgen voor sociale verbondenheid tussen jou en de leerlingen en tussen de leerlingen onderling. In het kort gezegd gaat het om het bieden van keuzes binnen duidelijke kaders in een warm en positief pedagogisch klimaat. Als je dit weet te bereiken, zal uitdagend gedrag in veel gevallen voorkomen worden.   Meer lezen?

De drie basisbehoeften: