Beroepsverenigingen

Wat vragen de beroepsverenigingen voor registratie?

Beroepsverenigingen hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de registratie van hun leden. Registratie vraag je zelf aan. De beroepsverenigingen bepalen of iemand zich een geregistreerd remedial teacher, intern begeleider, gedragsspecialist, beeldbegeleider, autismespecialist of zorgcoördinator mag noemen. De opleiding Master EN kan een belangrijke basis bieden voor registratie bij een beroepsvereniging. Daarnaast spelen werkervaring en andere scholing een rol. Tussen de drie opleidingsinstituten master EN en beroepsverenigingen is afgesproken dat voor toelating tot het register van een van de beroepsverenigingen wordt geadviseerd 40 EC in een op het beroep gericht studieplan te volgen. Indien een student minder specifiek beroepsgerichte studiepunten behaalt, kan voor de toelating tot een van de beroepsverenigingen nadere argumentatie of een aanvullende opleidingseis gesteld worden.
Voor de Master EN bij Fontys OSO betekent dit dat je bij een beroepsvereniging een registratie kunt aanvragen als je vijf modules en het praktijkgericht onderzoek binnen eenzelfde domein hebt gevolgd dat aansluit bij het werkveld van de beroepsvereniging.

Zie ook:

www.lbbo.nl Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs

www.lbrt.nl Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers

www.ibva.info Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten