Workshops | Regionale werkplaats zorgtechnologie

Je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende workshops, te weten:

1. Thema betrek/verbindt familie en netwerken 
Titel: Betrek/verbindt mantelzorg en vrijwilligers netwerken
Tekst: Deze workshop biedt een gespreksleidraad om cliënt, mantelzorg en/of vrijwilligers te betrekken bij inzet van zorgtechnologie. Het helpt om wederzijdse verwachtingen en verdeling van rollen en verantwoordelijkheden af te stemmen.

2. Thema leren door blijven doen 
Titel: Smartglasses: meekijken op afstand
Tekst: Niet ter plekke aanwezig, maar toch meekijken?Dat kan met de inzet van Smartglasses. Tijdens deze workshop krijg je de kans om hands-on ervaring op te doen met de “slimme bril”. Eerst krijg je een korte uitleg, daarna ga je zelf doen en ervaren.

3. Thema leren door blijven doen
Titel: ‘Jong leert oud, oud leert jong’ Met digitale vaardigheden meer in contact met de omgeving’
Tekst: Practoraat Summa en implementatie van ‘Slimme Zorg’.
In deze sessie hoor je concrete voorbeelden. Bijvoorbeeld hoe studenten verpleegkunde direct in het eerste leerjaar al 70-plussers helpen met digitale vaardigheden.
Mooie leermomenten voor zowel oudere als student. In gesprek over invulling van innovatieve projecten: samen, praktijkgericht en onderwijs verrijkend.
(zorg) Studenten zijn een belangrijke schakel bij opschalen van zorgtechnologie. Denk je met ons mee?

4.Thema uitdragen Visie
Titel: Beïnvloeding strategieën inzetten om innovaties te laten groeien
Tekst: In deze workshop krijg je inzicht hoe je innovatie van een vonkje naar een lopend vuur brengt. Je ontdekt hoe iedereen een innovatie kan starten. Welke invloed je zelf kunt uitoefenen om innovaties te laten groeien. En hoe je de voortgang kunt monitoren.

5.Thema afstemming (werkwijzen en verantwoordelijkheden)
Titel: Een goede implementatie van de Medido, hoe doe je dat eigenlijk?  
Tekst: Samen valkuilen voorkomen. Wie doet wat, wanneer bij het toepassen van (zorg)technologie? Visueel gaan we hier samen antwoord op geven.
Na afloop weet jij hoe de Medido ingezet kan worden, wat nodig is, wat je kan verwachten en waar je op moet letten. 
Medido al in gebruik? Dan biedt de workshop (nieuwe) inzichten en delen van ervaringen.

6.
Thema proactief financiën regelen
Titel: Hoe rechtvaardig je de implementatie van jouw innovatie? Van businessmodel naar businesscase
Tekst: In deze workshop maak je kennis met een rekenmodel dat je kunt gebruiken om de effecten van jouw innovatie te kwantificeren. Dit model gaan we invullen aan de hand van een concrete casus. We starten in de workshop met een korte introductie van het Business Model Canvas. Dit model is de context waarbinnen het rekenmodel wordt toegepast.

7.
Thema commitment en een transparant plan van aanpak
Titel:De ingrediënten voor een succesvol project
Tekst: Ben jij benieuwd waarom projecten niet van de grond komen, of waarom implementaties nooit starten? Met een actieve praktijkopdracht en concrete voorbeelden leer je welke valkuilen je tegenkomt en hoe je deze kunt ondervangen.

8. Thema bruggen slaan in (door)ontwikkeling)
Titel: Bruggenbouwen in (door) ontwikkeling van innovaties
Tekst:Een goede samenwerking gaat niet vanzelf! In deze workshop werken zorgprofessionals, ontwikkelaars, docenten, onderzoekers en mantelzorgers samen aan een praktijkcasus. Je bent deelgenoot van de volgende stap in de doorontwikkeling!

9.
Thema digitale wegenwacht
Titel: Digitale Wegenwacht 
Tekst: In deze workshop krijg je inzicht in mogelijkheden van een digitale wegenwacht. We bespreken met elkaar hiaten ten aanzien van vaardigheden, kennis en attitude, en hoe opleidingen/cursussen hierin tegemoet kunnen komen. 

10.
Thema cyclisch evalueren op impact & Co-creëer visie
Titel: Cyclisch evalueren op impact 
Tekst: In deze workshop ga je met behulp van Tessa (tinybots) bekijken hoe zorgtechnologie geëvalueerd kan worden en leer je hoe dit terug komt in het zorgproces om zorgtechnologie een succes te maken. 

11.
Thema klinisch redeneren en passende technologie
Titel: Klinisch redeneren over passende technologie
Tekst: We gaan met elkaar het scenario voor een 360 graden film met keuzemomenten maken, die jou kan helpen om technologie beter in te zetten.
Elke workshopronde heeft een eigen thema:
1e ronde ondersteuning medicatie
2e ronde mobiliteit
3e ronde uitdagingen in de nacht