Workshops | Online werkveldconferentie NO LIMITS

Workshop: Reflectieve vragen stellen door Marieke van Vugt, docent Verpleegkunde Fontys Mens en Gezondheid
Reflecteren, we doen het de hele dag, met en/of zonder studenten. In het hoofd, op papier of samen in gesprek. Met name dat laatste is belangrijk om tot nieuwe inzichten te komen! Maar hoe doe je dat nu constructief? Hoe zet jij de ander aan het denken? En wat is belangrijk bij de daadwerkelijke verandering? Samen doorlopen we het proces van reflecteren aan de hand van een model. Wat zou jij daarin nog willen leren? Neem je vraag gerust mee!

Workshop:
Coachen middels de vijf kritieke succesfactoren van coachboulevard door Monique Dooijes, opleidingsfunctionaris ETZ
Het begeleiden en coachen van een student in zijn leerproces staat centraal. Maar hoe doe je dat, waarom doe je dat op die manier en hoe maak je daarbij de juiste keuzes? De 5 kritieke succes factoren (KSF) voor coachen kunnen daarbij ondersteunen (Context, Meetlat, Eigenaarschap, IJsberg en het Hier & Nu). Is erweerstand?;kijk naar eigenaarschap en ijsberg. Heeft een student zijn leerproces niet oporde?;kijk eerst naar de meetlat. Vragen we het juiste? Of vragen weteveel/ te weinig? Gebeuren er dingenin de context en in hethier & nu (op de werkvloer) waardoor het leerproces stagneert?
Veel uitdagingen en in deze workshop gaan we aan de slag met kaders waarbinnen je kan handelen.

Workshop:
Begeleiden en beoordelen van praktijkleren door Ragna Raaijmakers, docent Verpleegkunde Fontys Mens en Gezondheid
Begeleiden en beoordelen van het leren in de praktijk doen we samen!’, dit was 5 jaar geleden de titel van de training voor het werkveld bij de start van het nieuwe curriculum. Maar hoe krijgt dat inmiddels vorm? Vanuit welke visie en verwachtingen? Wie heeft welke rol? Tegen welke GRENZEN lopen we aan? Vragen waar we in deze workshop samen antwoord op gaan zoeken.

Workshop:
Attitudemeter. Attitude lijkt een klein iets, maar maakt een groot verschil door Jacqueline Mous, senior begeleider Kempenhaeghe
Vanuit welke basishouding/attitude loopt een student stage, wat is nodig om te kunnen leren in de praktijk? Waar liggen grenzen maar ook mogelijkheden als werkbegeleider om studenten hierin te ondersteunen?
De attitudemeter is een instrument dat jou als werkbegeleider helpt om een beeld te vormen rondom de basishouding van een student. De attitudemeter geeft niet alleenjouinzicht, maar het helpt ook om de student zelf inzicht in te laten krijgen.

Workshop:
Holistischbeoordelen. Beoordeel je de kaas of zoek je de gaten? door Ryan Frints, docent Verpleegkunde en Toetsexpert Fontys Mens en Gezondheid
Tijdens deze workshop gaan we dieper in op het beoordelen van studenten tijdens de stage. In welke mate laat je de competentiekaarten leidend zijn. En hoe neem je ook de groei mee die de student heeft laten zien. Holistische beoordelen denkt vanuit gehele prestatie van de student en vraagt een soort omdenken.

Workshop:
De kracht van kwetsbaarheid als tool voor het begeleiden van studenten door Johan van Herk en Lieke van Boxtel, docenten Verpleegkunde Fontys Mens en Gezondheid
Vaak deinzen we ervoor terug om als praktijkopleider, werkbegeleider of student gevoelens en gedachten te delen of gewoon te doen wat we zouden willen doen. Want juist dát ervaren we als risicovol terwijl dit voor het leerproces juist zo van belang is. Deze workshop brengt kennis, inzicht en oefeningen om de student tot leren te laten komen.

Deze onderwerpen komen aan bod:

  • ervaringsoefeningen rondom het thema kwetsbaarheid en verbondenheid;
  • je ontdekt welke rol schaamte speelt in je werk- en leerproces;
  • je verkrijgt inzicht in de terreinen waarop jij kwetsbaar bent.

-“Courage is telling your story, not being immune to criticism”- BreneBrown

Workshop:
De vele gezichten van autisme door Jacqueline Visser, Docent Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Iedereen heeft wel een beeld of idee bij autisme. In de volksmond is ‘de autist’ een uiting die je te pas en te onpas hoort. Studenten met autisme vertellen ons dagelijks doorhunzijn en breineen verhaal. In het toekomstige werkveld ontmoeten onze studenten ook mensen met autisme en een diversiteit aan mensen in algemeenheid. Door naar verhalen te kijken en luisteren kun je opnieuw verwonderd en geraakt worden. In deze actieve lezing worden ideeën, beelden en stereotyperingen op een humoristische en uitdagende wijze door elkaar gehusseld, passerenRainman,Sheldon, Sam, Owen, paardenmeisjes en Filemonde revue en stellen wij de vraag: “Wat weet jij eigenlijk over autisme?”

Workshop:
De betrokkenen bij het praktijkleren: de rol van de studentconsulent. Uitgelicht door Sijbren Breugelmans en Judith van Boxtel, studentconsulenten Fontys Mens en Gezondheid
Binnen het werkveld kom je bij de begeleiding van studenten verschillende afkortingen tegen: deSLB’er(studieloopbaanbegeleider), deDPL’er(docent praktijkleren) en de SC (studentconsulent). DeDPL’er(voorheenDCP’er) is de persoon die voor het werkveld het meest zichtbaar is. Wie zijn de overige betrokkenen en wat is precies hun taak in de begeleiding van de student in relatie tot stage? In deze workshop zal aan de hand van praktische casuïstiek met name worden ingezoomd op de rol van de studentconsulent.
Doel is dat je aan het eind van de workshop duidelijk hebt wanneer je de student naar de studentconsulent kunt verwijzen.

Workshop:
Omgaan met faalangst en perfectionisme door Eva Mangnus, docent Verpleegkunde Fontys Mens en Gezondheid
Tijdens deze workshop wordt aandacht besteed aan hoe je als werkbegeleider om kunt gaan met studenten die veel perfectionisme en/of faalangst ervaren.Wat vraagt het van jou als werkbegeleider om ze daarin te ondersteunen?Daarnaast kan het mogelijk ook zo zijn, dat je zelf ook perfectionistisch bent. Hoe hoog leg jij de lat dan voor studenten?
Deze vraagstukken staan centraal tijdens de workshop.

Workshop: De kracht van complimenten door Anchiela Valk, docent Verpleegkunde en Lecturer Practitioner Fontys Mens en Gezondheid
Volgens de behoeftehiërarchie van Maslow heeft een mens in bepaalde mate behoefte aan waardering voordat hij/zij tot ontwikkeling kan komen. Complimenten duiden die waardering. Maar hoe doe je dat? Waar ligt jouw grens? Hoe geef je complimenten, ook als het niet goed gaat? Dejuistecomplimenten zorgen voor ontwikkeling. In deze workshop wordt het verschil duidelijk tussen statische-mindset-complimenten en groei-mindset-complimenten.

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys