Martin Hundepool

"Met ruim 25 jaar ervaring in de ICT sector ben ik mij bewust van de wisselwerking tussen het onderwijs en de ICT sector. Als stage- en scriptie-begeleider en gastdocent werk ik o.a. met ICT studenten. En werken met studenten is werken met de toekomst en andersom. In het hier en nu doen we dat met SPARC middels diverse samenwerkingsvormen met Fontys Hogescholen ICT en participeren in diverse onderzoeken. Binnen Coöperatie SPARC (Sharing Platform for Applied Research Co-operation) zijn de Partners in Innovation van FHICT verenigd.

We zien en ervaren dat FHICT op meerdere vlakken voorop loopt zoals met bijvoorbeeld hybride leeromgevingen, innovation labs, diversiteit en aandacht voor duurzaamheid zowel binnen als buiten de opleidingen.

Nog verder kijkend dan vooroplopend denk ik binnen de SRvA graag mee over hoe de student, die de volgende helft van het huidige decennium de arbeidsmarkt betreed, geëquipeerd moet zijn. Zowel qua hard- als soft-skills die aansluiten bij het werkveld van dan. Zo kan je dan ook adviseren over welk onderwijs en de vorm er tegen die tijd aangeboden moet worden binnen de visie van FHICT.

Binnen de SRvA als multidisciplinair team, draag ik graag mijn kennis, ervaring en zienswijze bij op het snijvlak van ICT en ICT onderwijs, om gezamenlijk tot adviezen voor FHICT te komen."

In het e-magazine Brabant Business verscheen een interessant artikel over het ontwikkelthema Innovation Hub(s).