Marjolein Schooleman

Als procesmanager Kennis voor Brabant werkt Marjolein intensief samen met het mbo, hbo en wo, aan een Brabantbrede verbinding tussen het kennisintensieve MKB en kennisinstellingen. Ze richt zich daarbij op de ontwikkeling van talent en competenties voor maatschappelijke transities, zoals energietransitie en digitalisering en AI, en de groeisectoren van de toekomst. Een Leven lang ontwikkelen speelt daar een belangrijke rol in. Ook het stimuleren van onderzoek en daarmee samenhangende innovatie is een belangrijke pijler in haar werk. Marjolein initieert projecten, jaagt ontwikkeling en verbinding aan en voert regie op activiteiten en samenwerkingsstructuren. Ze is projectleider van Brabant Leert en de daar aan gekoppelde inrichting van hybride broedplaatsen- en leeromgevingen in Brabant. Daarnaast is ze mede-regisseur van het programma AI4everyone.

"In Brabant hebben we stevige ambities op innovatie van onze economie. Brabant moet de plek worden waar door toepassing van ICT en data innovaties wordt versterkt. Jonge talenten die we in Brabant opleiden spelen daarbij een belangrijke en toekomstige rol. Graag help ik de verbinding te maken tussen de toekomstige opgaven in Brabant en up to date onderwijs en onderzoek."

Sfeerafbeelding Fontys

Marjolein Schooleman MBA

Procesmanager Kennis voor Brabant, Provincie Noord-Brabant

mschooleman@brabant.nl