Ben Szczerba

"Mijn huidige rol binnen Canon Europa bevindt zich op het snijvlak van Business en ICT. Het is belangrijk om een brug te slaan tussen deze twee, door elkaars taal te leren spreken, door elkaars uitdagingen beter te snappen. Dit allemaal om beter in staat te zijn de (strategische) doelen van Canon Europe te behalen.

Ik probeer binnen de SRvA ook de rol van bruggenbouwer in te vullen, door vragen te stellen waar het daadwerkelijk om gaat; wat zijn de behoeftes in de markt? Hoe kan FHICT daar het best op inspelen? Hoe kunnen we de huidige studenten inkijk geven hoe het er later in het bedrijfsleven “echt” aan toe gaat?

Niet alles van wat later van belang is voor de studenten in het werkveld, staat in boeken geschreven. De diverse samenstelling van de SRvA kan een belangrijk rol spelen om deze “ervaring” over te brengen op FHICT, de huidige en toekomstige studenten."

Sfeerafbeelding Fontys

Ben Szczerba (drs, MBA)

Director Strategic Planning & Programs ITCG Canon Europe

ben.szczerba@canon-europe.com