Sprint naar content
 

Het grensland als proeftuin: regionaal talent opleiden in een internationale omgeving.

Wat betekent het nu wanneer je talent wilt opleiden voor een carrière in het grensland? In deze Mix & Match nemen Vincent Peijnenburg en Niklas Meisel (beide werkzaam bij Fontys in Venlo) je mee over de grens.

Grensoverstijgende arbeidsmarkt

Waar de één de landsgrens juist als opening naar iets nieuws ziet, beschouwt de ander de grens vooral als barrière. Actief zijn in het buurland kan verrijkend werken, maar kan ook tot onzekerheid leiden. Ondanks dat de grensoverstijgende mobiliteit duidelijk zichtbaar is onder studenten, consumenten, toeristen en forensen, is er allesbehalve sprake van een grensoverstijgende arbeidsmarkt. De Fontys Venlo campus bevindt zich in het Nederlands-Duitse grensland. In dat grensland hebben veel bedrijven de nabijheid van het buurland als kans aangegrepen. Om die kansen ook in de toekomst te kunnen blijven verwezenlijken, hebben zij talent nodig.

Talent met een grensoverstijgende mindset
Fontys Venlo is kartrekker van het project euregionaal doorlopende leerlijnen. Op 7 maart zullen we dieper ingaan op wat de grenscontext nu betekent/vraagt voor de hele onderwijsketen. Niet alleen vanuit ondernemersperspectief, maar ook met een sociaal-geografische blik, zoomen we in op de dynamiek in het grensland. Waar hebben grensondernemers behoefte aan? En wat doet die grens nu eigenlijk met het ruimtelijke gedrag van de mens? Termen als borderlanders, ontgroening en een euregionale competentieraamwerk staan daarbij centraal.

Doelgroep
Collega’s binnen Fontys (met de focus op onderzoek en thema arbeidsmarkt) en werkveldpartners die affiniteit hebben met de arbeidsmarkt of grensgerelateerde vraagstukken.

Programma
Het eerste gedeelte zal gericht zijn op kennisdeling. Daarna volgt een interactiever gedeelte waar ruimte is voor discussie en het delen van ervaringen.

Doel
Het doel van deze sessie is tweeledig. Enerzijds word je meegenomen in de arbeidsmarktuitdagingen die de grenscontext met zich meebrengt. Anderzijds wordt deze sessie ingezet om informatie op te halen. Het onderzoeksproces is volop in gang, en je wordt gevraagd om kritisch mee te denken over enkele methodische overwegingen in het onderzoeksproces.

 

Online Lezing

Datum en tijd
donderdag 07 maart 2024
15.00 - 16.00 uur