Sprint naar content
Afgrond project

Velon-themagroep toekomstbehendig opleiden

In dit project werken lerarenopleiders van verschillende hogescholen (Windesheim, Fontys, Hogeschool van Amsterdam) samen aan een verkenning van het thema toekomstbehendig opleiden. Wat voor beelden hebben lerarenopleiders van toekomstbehendige leraren en hoe leiden ze daarvoor op?


Contact

Foto van persoon

Dr.ir. Q.H. (Quinta) Kools

Lector Wendbare onderwijsprofessionals