Sprint naar content
Afgerond project

PROMISE

Op het gebied van schoolonderwijs beoogt dit onderzoeksproject het profiel van het beroep van de leraar te versterken door middel van activiteiten ter ondersteuning van twee doelstellingen.

Deze twee doelstellingen zijn: leerkrachten ondersteunen in het omgaan met diversiteit in de klas (met inbegrip van leerlingen met een migrantenachtergrond) en leerkrachten ondersteunen in het invoeren van collaboratieve en innovatieve praktijken, zowel digitaal als niet-digitaal. Het project zal inclusie en de preventie van radicalisering bevorderen door de volgende vraag centraal te stellen:

  • Welke instrumenten bevorderen effectief en collaboratief professioneel leren dat inclusie en de waardering van diversiteit in klaslokalen, leercontexten en de samenleving zal stimuleren en vergemakkelijken?

Lees meer informatie op de project website.


Contact

Foto van persoon

Dr.ir. Q.H. (Quinta) Kools

Lector Wendbare onderwijsprofessionals