Sprint naar content
Project

Robot Acties in de Zorg 2 (ROAZ)

Dit onderzoek is een vervolg op het HTSM-onderzoeksproject najaar 2019: ROAZ. Ontwikkelen van robuuste en modulaire acties van een zorgrobot voor het reactiveren van patiënten.

Wat houdt het project in?

RObot Acties voor de Zorg

Het gaat in dit project om het ontwikkelen van een cyber physical system (CPS), waarin de zorgrobot verbonden is met de fysieke wereld en waarin ook de verbinding met andere systemen via de zogenaamde cyberspace, oftewel het internet, belangrijk is. De ontwikkeluitdaging van dergelijke systemen is het integreren van disciplines (in deze robot: zorg, ict, techniek en logistiek) en het ontwikkelen en beheersen van complex gedrag.

Projectdoelstelling

Demonstrator van een interactieve (Pepper) zorgrobot die op de zorgafdeling van Cardio patiënten die genezen van een stentoperatie activeert om te gaan bewegen.

Een vergelijkbare demo is op project eind mogelijk ook gegeven bij andere zorginstellingen (Vitalis) en andere afdeling binnen Catharina (Anesthesiologie).

Periode

Februari 2020 tot en met juli 2021

Projectteam

Fontys: Erik van Alphen, Eric Dortmans, Teade Punter
Studenten: Vlad Moşoiu, Hussam Ayoub, Angelica Dewi, Niousha Moshirzade
Diginova: Jeroen Wildenbeest
Catharina ziekenhuis, afdeling Cardiologie: Bart van Bree

Video

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


Partners

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys


Contact

Foto van persoon

Dr.ir. H.T. (Teade) Punter

Lector High Tech Embedded Software