Studentmentoren

OpleidingFontys breed*
ThemaAansluiting toeleverend veld (mbo naar hbo), coaching studenten
DoelgroepAankomende studenten vanuit het mbo
Werkende principesPersoonlijk contact, ervaringsgericht, wederkerig leren
ContactpersoonMia van Rijsewijk
*deelnemende instituten: FHKE, FIBS, FLOT, HRM.

Wat doen we?

Mbo studenten worden gekoppeld aan hbo studenten in de rol van studentmentor die hen persoonlijke begeleiding biedt gedurende het laatste kwartaal van het mbo en de eerste periode op het hbo. De studentmentor helpt bij het ontdekken van talenten, loopbaanoriëntatie, sociale vaardigheden en studievaardigheden.

Hier worden de studentmentoren in begeleid door docenten. Om dit te faciliteren bieden we hulpmiddelen zoals het competentieprofiel voor de studentmentor en de blauwdruk voor een training op maat.
Daarnaast faciliteren we bijeenkomsten waarbij deelnemers en studentmentoren elkaar treffen om ervaringen uit te wisselen.

Doel

Aankomende studenten vanuit het mbo succesvoller laten doorstromen naar het hbo, door een beter gefundeerde keuze voor het hbo en een succesvolle start met meer (sociale) binding en verbeterde resultaten.

Effecten mbo studenten

  • Inzicht in hoe het hbo werkt en wat van hen verwacht wordt
  • Beter beeld van de opleiding
  • Bevestiging van de keuze voor een hbo opleiding
  • Lagere drempel bij start van een hbo opleiding

Effecten hbo studenten

  • Verbeteren van coachingsvaardigheden
  • Mooie aanvulling op het cv
  • Ervaren dat ze een waardevolle bijdrage leveren voor de mbo student
  • Ervaren dat het leuk is om anderen te motiveren en begeleiden

Laat je inspireren

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Meer weten?

Wil je bijvoorbeeld een keertje sparren of meekijken bij deelnemende instituten?

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Ervaringsverhalen*

Youssra  
“Ik ben momenteel bezig met het afronden van mijn mbo-opleiding. Ik ben ook bezig met de overstap van het mbo naar het hbo, maar ik merk dat ik er echt alleen voor sta. Hierdoor voel ik mij machteloos. Ik weet niet goed wat mij te wachten staat op het hbo. Ik had graag gehad dat ik op dit gebied beter werd begeleid, vooral omdat ik naast de drukte van het alledaagse leven geen tijd heb gehad om aan meeloopdagen en open dagen mee te doen”.

*bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2017). StudentLab doorstroom mbo-hbo: studentplannen voor een betere doorstroom van mbo naar hbo. Den Haag, OCW

Saloua  
“Ik voelde me op het mbo onzeker, omdat ik niet wist wat ik kon verwachten van een studie op hbo-niveau. Daarom heb ik voor mijn overstap contact gehad met een ‘ervaren’ persoon; een hbo-student aan wie ik mijn vragen heb kunnen stellen en naar advies en persoonlijke ervaringen heb kunnen vragen. Hierdoor veranderde mijn angst voor het hbo in motivatie!”
Sanne 
“In mijn omgeving wordt vaak negatief gekeken naar studenten die van het mbo afkomen en die naar het hbo (willen) doorstromen. Er wordt vaak al verwacht dat je het niet gaat redden als je van het mbo afkomt. Ik geloof erin dat iedereen door kán stromen van het mbo naar het hbo. ... Als de motivatie goed is en als de student goed heeft nagedacht over zijn keuze, dan komt hij er écht wel. Zo heb ik om mij heen ook medestudenten zien stranden, omdat ze niet wisten waar ze moesten beginnen. Indien er iemand was geweest die hen had begeleid, bijvoorbeeld hoe je je moet voorbereiden op tentamens en hoe je verslagen moet maken, dan waren ze het eerste jaar wel degelijk doorgekomen”.

Bronnen

Clement, M., Fabries, N., Berding, J., Exalto, R., Bokdam, J., & Sluis, A. (2017). Mentoren op Zuid: Methodiekbeschrijving. Rotterdam, Stichting Studentmentoren Rotterdam

Gruppen, A., Grootoonk, E., & Hanssen, S. (z.d.). Handboek studentmetoring. Utrecht, Hogeschool Utrecht

Sneyers, E., & de Witte, K. (2016). Doorstroom mbo-hbo en uitval in het hbo. Evidence-based aanbevelingen. Den Bosch, Ecbo

Tinto, V. (2012) Completing College. Rethinking institutional action. Chicago, The University Of Chicago Press

Uijterlinde, M., Lub, V., Groot, N. de, & Sprinkhuizen, A. (2009). Meer dan een steuntje in de rug: Succesfactoren van coaching en mentoring onderzocht. Utrecht, Movisie

Vos, M., Pot, H., & Dotinga, A. (2013). Met metoring naar de TOP!: Toekomst, ontwikkeling en perspectief: Evaluatieonderzoek Stimuleringsprogramma mentorprojecten. Groningen, ISW