Start Together

OpleidingFontys breed*
ThemaAansluiting toeleverend veld
Soort Subsidieproject
DoelgroepAlle nieuwe studenten, met extra focus op studenten die 1) als 1e binnen het gezin gaan studeren op het hbo; 2) een vooropleiding hebben afgerond op het mbo; 3) naast de Nederlandse, nog een andere etnische achtergrond hebben.
ContactpersoonEline van Loon

*eerder enkel uitgevoerd bij Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Al decennia lang wordt onderzoek gedaan naar elementen als het voorkomen van uitval, het studiekeuzeproces, studentmotivatie, persoonskenmerken van de student, de invloed van de docent, verschillende manieren van leren enz. We zien dat bepaalde groepen studenten relatief vaker uitvallen en lagere studierendementen halen dan gemiddeld. Als mogelijke oorzaak daarvan wordt genoemd dat met de toegenomen participatie aan het hoger onderwijs, de diversiteit onder de groep instromende studenten sterk is toegenomen (OECD, 2016). Het onderwijs is niet voldoende uitgerust om deze grotere, diverse groep studenten succesvol door het hoger onderwijs te laten stromen (van Berkel e.a., 2012).

Middels de Students-4-Students campagne van het ministerie van OCW wordt een bijdrage geleverd aan gelijke kansen binnen het Nederlands hoger onderwijssysteem. Het gaat hierbij om het creëren van een inclusief onderwijssysteem waar obstakels die studenten ervaren op weg naar en tijdens hun studie aan een hogeschool, zoveel mogelijk verminderd worden. Actief beleid en aandacht voor diversiteit en inclusie is een bewuste keuze om álle studenten gelijke kansen te bieden. In het kader van deze campagne start Fontys met de ontwikkeling van een Pre Academic Programme, een vierdaagse programma voorafgaand aan de studie om studiesucces en inclusiviteit te bevorderen.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Doel

1. Door in te zetten op extra begeleiding, coaching en voorbereiding van studenten (zie doelgroep voor specificatie) bij de start van hun opleiding wil Fontys bijdragen aan de verbetering van de overgang in het onderwijs (vo/mbo-hbo) om kansengelijkheid te vergroten en studiesucces te bevorderen.

2. Vergroten van competenties en vaardigheden van docenten en studentcoaches om beter om te gaan met thema’s als diversiteit en inclusie.

3. Creëren van tools voor persoonlijke ontwikkeling van deelnemende studenten op basis van Fontys Pre Academic Programme principes voor de doorvertaling van het programma in (bestaande) leerlijnen zoals SLB.

4. Opzetten van een community binnen Fontys rondom de thema’s diversiteit en inclusie.

We starten dit traject met een vierdaags programma voorafgaand aan het eerste studiejaar en de algemene Fontys introductie om studiesucces en inclusiviteit te bevorderen. Hierbij staan de volgende elementen centraal:
• Kennismaking HBO/Fontys (o.a. cultuur, academische vaardigheden)
• Persoonlijke ontwikkeling (o.a. identiteit, academisch zelfvertrouwen, goal setting)
• Opbouwen van persoonlijk netwerk (o.a. sociale integratie, sense of belonging)

Werkend principe

Bredere persoonsvorming: studenten beschrijven studiesucces als 'me thuis voelen', 'plezier hebben in mijn studie', ‘dat ik later een leuke baan kan vinden’(Meens, in programmaplan studiesucces, 2018). In deze benadering gaat het niet om het efficiënt door een studie lopen, maar veelal om een plezierige studietijd, het ontdekken van talenten en de ontwikkeling van de student tot startbekwame professional. Niet alleen de kwalificatie, maar ook de socialisatie en persoonsvorming (Biesta, in programmaplan studiesucces, 2018), de eigen talenten ontdekken en ontwikkelen en het verwerven van TEC skills spelen een rol bij deze invalshoek van studiesucces binnen Fontys.

Onderzoek laat zien dat een pre academic programme leidt tot betere prestaties, grote bevlogenheid en commitment, een goede studie-inzet en een effectieve samenwerking met andere studenten en tutoren (ResearchNed, 2016, in projectvoorstel Fontys Pre Academic Programme 2018).

Belangrijkste opbrengsten

Fontys hoopt door de eerder genoemde doelgroep extra begeleiding en ondersteuning te bieden, de uitval te verminderen en studiesucces te vergroten.

Belangrijkste randvoorwaarden

Commitment vanuit de Fontys instituten en diensten om medewerkers, docenten en studenten hiervoor beschikbaar te stellen, niet alleen voor het Pre Academic Programme voorafgaande aan het studiejaar, maar ook met betrekking tot het verwerven van competenties en vaardigheden van docenten en studentcoaches om beter om te gaan met thema’s als diversiteit en inclusie, de doorvertaling van het programma naar (bestaande) leerlijnen zoals SLB en het opzetten van een community binnen Fontys rondom de thema’s diversiteit en inclusie.

Een diverse groep studenten (minimaal 30) die deelneemt aan het Pre Academic Porgramme.

Studenten die deelnemen aan de pilot, helpen volgend jaar mee aan het programma in de vorm van studentcoaches.

Bronnen

Berkel, H., Jansen, E. & Bax, A. (2012).

Studiesucces bevorderen: het kan en is niet moeilijk. Den Haag: Boom│ Lemma Uitgevers

OECD (2016), Netherlands 2016: Foundations for the Future, Reviews of National Policies for Education, OECD Publishing, Paris

Projectvoorstel Fontys Pre Academic Programme (2018)

Programmaplan studiesucces (2018)