Social labs

Social Labs zijn plekken binnen Fontys waar studenten, docenten en werkveld met elkaar samenwerken. Vaak in een lab-achtige setting. Het zijn bestaande initiatieven die de grenzen tussen werken en leren overschrijden.

Dat de traditionele scheiding tussen ‘leren doe je op school’ en ‘werken doe je op het werk’ achterhaald is, is iets waar de meeste onderwijsprofessionals het inmiddels wel over eens zijn. Maar hoe ontwerp je nu omgevingen waarin de ontwikkeling van studenten holistischer benaderd wordt?

Er zijn de afgelopen jaren diverse pioniers aan de slag gegaan met het ontwikkelen en aanbieden van vormen van onderwijs waarin leren en werken versmelten. Veel instituten hebben inmiddels één of meerdere labs. De variëteit in verschijningsvormen biedt veel mogelijkheden om kennis op te doen en uit te wisselen. In dit onderzoek naar Social Lab praktijken willen we bewust leren van wat we nu al in huis hebben op dit gebied. Domein- en instituutsoverstijgend.

Collega’s die experimenteren met grensoverschrijdend samenwerken, doen dit vaak in de vorm van kleine, op zichzelf staande initiatieven. Initiatieven waar zij veel tijd en energie in hebben gestoken. Tot op heden is er onvoldoende tijd geweest voor het ontwikkelen van ontwerpprincipes en evaluatietools. Hierdoor worden kansen gemist om deze vorm van onderwijs verder te ontwikkelen en blijft de gewenste grotere impact uit.