Nieuws

Naar een gezamenlijke Fontys visie op Masters

Fontys werkt aan een gezamenlijke visie op masteropleidingen. Een eerste concept is op 5 december 2019 in de Commissie Kwaliteit besproken. Op 6 februari 2020 staat de Visie opnieuw in deze commissie geagendeerd. Verwacht wordt dat de Commissie Kwaliteit daarna een advies zal uitbrengen aan het CvB. Zodra het visiedocument definitief is zal het breder worden gepubliceerd. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Levi van den Bogaard of Sylvia Haerkens (Dienst O&O).

Masterconferentie Master(s) van de Toekomst op 24 september 2020 te Groningen

Docenten, studenten en werkveldpartners van Fontys masteropleidingen zijn van harte uitgenodigd voor deze interactieve conferentie waar we samen met andere hogescholen aan de masters van de toekomst gaan bouwen.
Deze conferentie is onder voorbehoud gepland op 24 september 2020.