Sylvia Haerkens Van den Brand

08850 82594
s.haerkensvandenbrand@fontys.nl

Levi van den Bogaard

08850 74767
l.vandenbogaard@fontys.nl

Landelijk Platform Professionele Masters (LPPM).

Onderdeel van de Vereniging Hogescholen.