Kennis en Inspiratie Community Kwaliteit (KICK)

KICK is hét netwerk voor docenten, kwaliteitsmedewerkers en andere betrokkenen bij kwaliteit. In dit netwerk ontmoeten we elkaar om van elkaar te leren en om kennis, ervaring en goede voorbeelden uit te wisselen.

In het KICK netwerk praten we met elkaar over actuele thema’s en vragen die de kwaliteit van ons onderwijs en praktijkgericht onderzoek aangaan. We leren van elkaar en wisselen kennis, ervaringen en goede voorbeelden uit.

Waar ontmoeten we elkaar?

Kennisdelingsbijeenkomsten
We ontmoeten elkaar bij Fontysbrede kennisdelingsbijeenkomsten, waar ruimte is voor uitwisseling en dialoog over kwaliteitsthema’s die van belang zijn voor ons onderwijs van nu en in de toekomst. Zo delen we onze kennis en houden we elkaar op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit.

Expeditie KICK: netwerkbijeenkomsten
Wil je echt aan de slag met de ambitie die jij en jouw docenten(team) heeft op het gebied van kwaliteitsontwikkeling? En wil je niet zelf het wiel uitvinden, maar hierin samen leren en ontwikkelen met Fontys collega’s? Dat kan! Samen met jou organiseren we inspirerende netwerkbijeenkomsten. In vijf (korte) bijeenkomsten gaan we concreet met elkaar werken aan handelingswijzen en tools passend bij kwaliteitsvraagstukken uit jouw dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld: hoe verzamelen we kwaliteitsinformatie passend bij onze visie op goed onderwijs? Hoe maken we deze informatie transparant voor onszelf, onze studenten en onze stakeholders, zodat we het goede gesprek kunnen blijven voeren over ons onderwijs? Hoe maken we de stap van reflectie op basis van de verzamelde kwaliteitsinformatie naar verbeteracties beter inzichtelijk?

Kennisdelingsbijeenkomsten KICK

Wil je deelnemen aan een van onze komende kennisdelingsbijeenkomsten?

Meld je hier aan

Expeditie KICK

Wil je meer weten over expeditie KICK? Of je aanmelden om mee te doen? Stuur dan een mail naar kick@fontys.nl

Mail ons