Sprint naar content

Verkenningsfase

Tot januari 2020 vindt een verkenningsfase plaats waarin vraagstukken en uitdagingen ten aanzien van innovatieve leeromgevingen binnen de verschillende domeinen worden opgehaald. Dat kunnen vraagstukken zijn die bij het opstarten van een innovatieve leeromgeving spelen of juist binnen bestaande innovatieve leeromgevingen ontstaan. Met de opbrengst uit de verkenningsfase kunnen we invulling geven aan een ondersteunend Fontysbreed programma wat als doel heeft om deze leeromgevingen verder te versterken, in lijn met de Kwaliteitsafspraken en Fontys Focus 2020.

Deze pagina is under construction