Sprint naar content

Programma

Om de kwantiteit en kwaliteit van innovatieve leeromgevingen verder te versterken, is de intentie om een Fontysbreed programma te ontwikkelen die deze ondersteunt. Een programma dat betrokkenen helpt om nieuwe initiatieven te starten en bestaande leeromgevingen door te ontwikkelen. De start van het programma staat gepland voor 2020. Tot die tijd zullen kwartiermakers met betrokkenen inventariseren en beslissen hoe dit programma eruit moet komen te zien.

Deze pagina is under construction