Innovatieve Leeromgevingen

Als brede hogeschool kent Fontys een grote diversiteit aan innovatieve leeromgevingen waar wordt geleerd, gewerkt en onderzoek wordt gedaan in samenwerkingen tussen student, docent en werkveld. Voorbeelden van deze omgevingen zijn Social Labs, Professionele Werkplaatsen, de leeromgevingen op Strijp TQ, de Automotive Campus, Brainport Industries Campus (BIC) en andere initiatieven die in samenwerking met het werkveld zijn ontwikkeld. Met deze omgevingen beogen we meer betekenisvolle leerervaringen te kunnen realiseren voor onze studenten, docenten en werkveld. Bovendien veronderstellen we dat door de school- en praktijkcontext te vermengen, de transitie van studenten van lerende naar beginnend professional kan worden verbeterd.