FPG wil meerwaarde zichtbaar maken van promovendi en hun onderzoek door delen van kennis en ervaring. Zodoende wil FPG bijdragen aan een optimale onderzoekscultuur binnen Fontys en aan de activiteiten binnen de driehoek onderwijs, werkveld en onderzoek. FPG bestaat momenteel uit een groep van 13 collega’s en is er voor alle (pre-) promovendi en onlangs gepromoveerden van alle hogescholen van Fontys.

Ben jij promovendus bij Fontys?

Sfeerafbeelding Fontys

Gepromoveerd en nu?

Sfeerafbeelding Fontys

Fontys Subsidie Advies - Dienst Onderwijs & Onderzoek

Om externe subsidiemogelijkheden beter toegankelijk te maken voor Fontys is er Fontys Subsidie Advies (FSA). Ons advies en onze ondersteuning:

- Het redigeren van en sturen op kansrijke aanvragen.

- Ondersteuning bij interne procedure en indiening.

- Monitoring van projecten (vanuit de voorwaarden van de subsidieverstrekker).

Mail: subsidieadvies@fontys.nl