Programma Flexibilisering Deeltijd (2016-2020)

In de periode 2016-2020 heeft Fontys deelgenomen aan het experiment Leeruitkomsten van OCW. Daartoe is het programma Flexibilisering Deeltijd uitgevoerd. Doel van programma was om onderwijs toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor werkenden. Dit kan door beter aan te sluiten bij hun relevante werkervaring, privé- en werksituatie en voorkeur voor de wijze van leren. Binnen dit concept ligt vast wat de student moet kennen en kunnen (in de vorm van leeruitkomsten). De weg daarnaar toe is flexibel; daar kan de student keuzes in maken. Het programma omvatte vijf pilots in de verschillende domeinen: Economie, Gezondheidszorg, Educatie, Educatie technische beroepen en Techniek, in totaal 37 opleidingen.

Op deze site vind je informatie over de opbrengsten en ervaringen met dit programma. Vragen zijn welkom via: DienstOnderwijsenOnderzoek@fontys.nl.