Hoe

Over het programma

Samen werken, samen leren, over de instituten heen. In programma’s, projecten en andere samenwerkingsvormen groeien we verder naar talentgericht onderwijs.


Hier komt een uitleg over het programma...

Grensoverstijgend samenwerken in netwerken

Door samen uitdagingen uit de praktijk aan te gaan, kenniscreatie en kennisdeling centraal staan te zetten, te experimenteren, multidisciplinariteit in te zetten en met één voet in de praktijk te staat leren en bewegen we in de richting talentgericht Fontys. We hebben positieve ervaringen met communities binnen Fontys waar professionals het laagdrempelig samen werken, samen leren en soms ook samen creëren hebben opgepakt . Sinds een paar jaar overal ontstaan. Bijvoorbeeld eigentijds toetsen, blended learning, studentcoaching, plg’s, lectoraten. We krijgen veel vragen over waarom hoe starten, het werkt. Daarom compact vanuit theorie, ervaring opgedaan door vallen en opstaan, hebben we hier uitgelegd hoe je een LCOP kunt starten, iedereen kunt uitnodigen om aan te sluiten en hoe te verbinden.