Inschrijving/Financiën

Je hebt je aangemeld bij Studielink voor associate degree Engineering. Fijn dat je bij ons komt studeren! Voordat je start, is het verstandig deze pagina goed door te lezen. Hieronder hebben we veel nuttige informatie voor je bij elkaar gezet. Zo kun je je goed voorbereiden op je studie. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!

Inschrijven en financiën

Je hebt je aangemeld voor een opleiding. Dat betekent NIET dat je al ingeschreven bent. Je bent pas ingeschreven als je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan. Ga regelmatig naar je Studielinkpagina en check je 'to do' acties.

Contact

Heb je nog vragen over studielink? Neem contact op met het Bedrijfsbureau (studentadministratie opleidingen Techniek en Logistiek):

Let op: relevante functie en werkplek

Een relevantie functie en werkplek zijn verplicht bij aanmelding. In de intake kijken we of je werkplek en de werkplekbegeleiding voldoen aan de eisen om te starten.

Intake

Voordat je je inschrijft voer je een intakegesprek met een studiecoach van de opleiding.
In dit gesprek bespreken we:

  • je vooropleiding(en)
  • je werkplek
  • de werkplekbegeleiding
  • je doelen en behoeftes

Onderwijsovereenkomst

Per studiejaar ga je een onderwijsovereenkomst aan met de opleiding.
Hierin leg je onder andere het volgende vast:

  • jouw programma voor dat studiejaar
  • het aantal toetsmomenten
  • Je keuze voor leeractiviteiten

Driepartijenovereenkomst

Een groot deel van de opleiding vindt plaats op jouw werkplek. Vandaar dat we ook goed kijken naar wie je vanuit je werk begeleidt. We stellen daarom een driepartijenovereenkomst op. Deze wordt getekend door jou, het bedrijf en de opleiding.

In het hoger onderwijs betaal je elk jaar collegegeld. Collegegeldtarieven kunnen variëren. Dit is afhankelijk van factoren als nationaliteit, een tweede opleiding en de opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.

Voor de meeste opleidingen geldt het wettelijk vastgestelde collegegeld, maar in een aantal situaties is sprake van instellingscollegegeld. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een tweede bachelor- of masteropleiding of als je uit een land komt dat dat geen onderdeel is van de Europese Economische Ruimte (EER). De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur en varieert per opleiding of per groep studenten.

Met behulp van de collegegeldmeter kun je bepalen welk collegegeldtarief voor jou van toepassing. De bedragen die genoemd worden in de collegegeldmeter gelden voor het gehele studiejaar (12 maanden). Start je tussentijds of in februari, dan betaal je alleen voor het aantal maanden dat je in het betreffende studiejaar ingeschreven bent.


Aan de informatie en tarieven in de collegegeldmeter kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoe betaal je je collegegeld?

Het collegegeld betaal je via een digitale (incasso)machtiging, ineens of in termijnen (via Fontys). Op of rond 15 mei kun je je betaalgegevens invullen via Studielink.

Meer informatie over het invoeren van je betaalgegevens in Studielink kan je vinden op info.studielink.nl. Daarnaast is veel informatie te vinden in de Studielink VRAAGbaak – sectie betaalgegevens.

Na bevestiging vindt de eerste incasso plaats op of rond 25 september.

Regeling collegegeld

Houd er rekening mee dat studiekosten sinds 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar zijn.

Meer informatie vind je op de site van de Belastingdienst.

Levenlanglerenkrediet

Wil je een opleiding volgen, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering? Als je jonger bent dan 56 jaar kun je mogelijk geld lenen via het 'Levenlanglerenkrediet'. Kijk op de website van DUO voor de voorwaarden en hoe je het levenlanglerenkrediet kunt aanvragen.